Đề thi thử nghiệm môn Tiếng Anh 2017 chưa phân hóa rõ

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi thử nghiệm môn Tiếng Anh năm nay, rất nhiều giáo viên đã nhận định đề thử nghiệm môn Tiếng Anh khá dễ chưa phân hóa rõ được trình độ thí sinh.

Sắp có chương trình giáo dục phổ thông mới

Ông Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông cho biết sẽ có nhiều thay đổi trong dự thảo và sẽ dưa ra lấy ý kiến rộng rãi toàn dân.