Độ tuổi tốt để thụ tinh trong ống nghiệm

Thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam hiện này với tỉ lệ thành công từ 30% đến 40%, trong đó yếu tố tuổi tác đóng vai trò quan trọng đến sự thành công của kỹ thuật này.