Điểm cao có thuận lợi cho các trường Đại học xét tuyển?

Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn Đại học vào 10 giờ ngày 12/7

Theo kế hoạch, trong ngày 12/7 Bộ GD – ĐT sẽ công bố điểm sàn để các trường đại học bắt đầu xét tuyển người học, căn cứ vào điểm sàn các trường sẽ định ra mức điểm chuẩn trên cơ sở chỉ tiêu cũng như điểm của thí sinh.