Một số lưu ý khi nghiên cứu ngành hóa sinh học

Hóa sinh học là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về hóa học các chất cấu tạo nên một cơ thể sống và quá trình chuyển hóa của chúng. Y tế Việt Nam sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề này.