Điều kiện đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 có sự thay đổi đáng chú ý so với năm 2018 thí sinh cần lưu ý để biết chính xác để biết được mình có được công nhận tốt nghiệp hay không?