Lịch học lớp Nha khoa (Học T7&CN) NK16HCM04

Thời khóa biểu lớp TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG NK16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số.

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM-CĐVB2

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: DS16HCM –  CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với.

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM-VB2

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: DS16HCM –  VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với.