THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH MHS133002

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH MHS133002 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h30 Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường thông báo đến.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM MXN133002

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM MXN133002 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h30 Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường thông báo đến.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS133002

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS133002 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h30 Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường thông báo đến toàn.