Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm TXN1002 – Khóa 10

1. Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.501( Học ghép với lớp TXN1001)  Giảng viên: Thầy Dương Trường Giang-BS; Thầy Trần Quốc Bảo-CN Thời gian: Chiều: 16/08;20/08;21/08;27/08;06/09;07/09 Lịch bổ sung: Sáng: 16/08;28/08;29/08;30/08;31/08 ( Học.

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS1001 1.Môn học: Hóa Sinh – Phòng P09 Khu giảng đường. Giảng viên: Phó GS – TS Nguyễn Tiến Thắng Thời gian: Chiều:.