Thời Khóa Biểu LỚP TĐD1301-LT

1. Môn học: Y Đức  Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Sáng-Chiều: 30/03, 31/03/2019 2. Môn học: Hóa Sinh Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết Thời gian: Sáng-Chiều: 13/04…./2019 3. Môn học: .

Thời khoá biểu lớp TĐD1302-LT

1. Môn học: Toán XSTK Y Học Giảng viên: CN Võ Thị Lợi Thời gian: Sáng-Chiều: 25/08, 31/08, 28/09/2019 2. Môn học: Hóa Học Đại Cương Giảng viên: Th.s Thị Điều Thời gian: Sáng-Chiều: 08/09,.

Thời khoá biểu lớp TDS1302-LT

1. Môn học: Toán XSTK Y Học Giảng viên: CN Võ Thị Lợi Thời gian: Sáng-Chiều: 25/08, 31/08, 28/09/2019 2. Môn học: Hóa Học Đại Cương Giảng viên: Th.s Thị Điều Thời gian: Sáng-Chiều: 08/09,.

Thời khoá biểu lớp TDS1302-VB2,CĐVB2

1. Môn học: Toán XSTK Y Học Giảng viên: CN Võ Thị Lợi Thời gian: Sáng-Chiều: 25/08, 31/08, 07/09/2019 2. Môn học: Hóa Học Đại Cương Giảng viên: Th.s Thị Điều Thời gian: Sáng-Chiều: 08/09,.

Thời Khóa Biểu Lớp TDS1301-LT

1. Môn học: Y Đức  Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Sáng-Chiều: 30/03, 31/03/2019 2. Môn học: Hóa Sinh Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết Thời gian: Sáng-Chiều: 13/04…./2019 3. Môn học:.

K11- Điều Dưỡng

1.Môn học: Chăm sóc người bệnh tích cực  Giảng viên: Lê Thị Dung – CN Thời gian: Sáng-Chiều: 04/08;05/08 2.Môn học: Pháp luật & Tổ chức y tế Giảng viên: Nguyễn Lê Hải Dương –.

K11- Xét nghiệm

1.Môn học: Đảm bảo chất lượng xét nghiệm Giảng viên: Lê Thị Huệ – CN Thời gian: 4/8; 5/8 2.Môn học: Pháp luật & Tổ chức y tế Giảng viên: Nguyễn Lê Hải Dương – CN.

K11- Dược

1.Môn học: Dược liệu Giảng viên: Bùi Thị Thùy Trang – Dược sĩ  Thời gian: Sáng-Chiều: 04/08;05/08;11/08;12/08 2.Môn học: Hóa học 1 Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Thạc sĩ  Thời Gian: Sáng-Chiều: 18/8; 19/8;.

K11-LT,VB2,CĐVB2

1. Môn học: Toán xác suất thống kê y học- Phòng P401 Khu giảng đường B. Giảng viên: Thạc sĩ- Nguyễn Văn Tùng Thời gian: Sáng: 05/05,06/05,12/05,13/05,19/05,20/05/2018 2. Môn học: Vật Lý Đại Cương-Lý Sinh – Phòng P404 Khu giảng.

Thời khoá biểu lớp TDS0901-CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0901-CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1.Môn học: Giải.

Thời khoá biểu lớp TXN1001-CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TXN1001-CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1.Môn học: Hóa.

Thời khoá biểu lớp TĐD1001-CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TĐD1001-CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1.Môn học: Hóa.

Thời khoá biểu lớp TXN0901-CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TXN0901-CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30   1.Môn học:.