THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH QUY LỚP BXN 0901

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN0901 (XNCQ01.K9) Thông báo tập trung: Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12, Lầu 1,.

THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH QUY LỚP BĐD 0902

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 0902 1.Môn học: Y Đức Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 16/08, 21/08, 28/08, 11/09, 25/09, 26/09/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường..

THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH QUY LỚP BĐD 0901

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 0901 + 0902 1.Môn học: Y Đức Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 21/07 ,.

THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH QUY LỚP BDS 0901 + 0902

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0901 + 0902 Thông báo tập trung:20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12, Lầu 1, Khu.

THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH QUY LỚP BDS 0902.2 + 0903

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0902 + 0903 Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2017: Đúng 9h00, Sinh viên Cao đẳng Dược chính quy BDS 0902 + 0903 tập trung.