THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN LTL1513002

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN LTL1513002 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng.