phụ nữ mông to sinh con thông minh

Có thực sự phụ nữ mông to sinh con thông minh?

“Phụ nữ thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con”, thời xưa các cụ đã rất thích những người phụ nữ ngực nở, mông to khi chọn con dâu bởi cho rằng những người có đặc điểm như vậy sẽ rất mắn đẻ.