Thời khóa biểu lớp BXN 1302 – LT

Đánh giá: 1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

1. Môn học: Giải phẫu sinh lý

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 17/8, 18/8, 24/8/2019 tại Phòng K1.2.

2. Môn học: Sinh học di truyền

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 25/8, 12/10, 13/10/2019 tại Phòng 11.

3. Môn học: Dịch tễ

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 07/09, 08/09/2019 tại Phòng 12.

4. Môn học: Hóa học đại cương

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 14/09, 15/09, 22/09/2019 tại Phòng 12.

5. Môn học: Hóa sinh

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 21/09, 28/09, 29/09, 05/10/2019 tại Phòng 12.

6. Môn học: Dược lý

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 06/10, 19/10, 20/10/2019 tại Phòng 12.
 • Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 26/10, 27/10/2019 tại Phòng TH (Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM).

7. Môn học: Toán xác xuất thống kê Y học

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 02/11, 03/11, 09/11/2019 tại Phòng 11.

8. Môn học: Vật lý đại cương – Lý sinh

Thời gian học cả ngày các ngày: Chiều 16/11, 23/11, 30/11/2019 tại Phòng 11.

9. Môn học: Chính trị

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 17/11, 24/11/2019 tại Phòng 11.

10. Môn học: Pháp luật

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 01/12, 07/12/2019 tại Phòng 11.

11. Môn học: Vi sinh ký sinh trùng

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 14/12, 15/12, 21/12/2019 tại Phòng 12 – Giảng viên: Đặng Thị Xuân.

12. Môn học: Giáo dục thể chất

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 15/12, 22/12/2019 tại Phòng 12 – Giảng viên: Lê Minh.

13. Môn học: Giáo dục quốc phòng – an ninh

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 29/12/2019, 05/01/2020 tại Phòng 12 – Giảng viên: Lê Minh.

14. Môn học: Bệnh học

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 04/01, 11/01, 12/01/2020 tại Phòng 12 – Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Trang.

Môn học: Giải phẫu sinh lý (Bổ sung cho sv nhập học muộn – sv học lại)

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 01/2, 02/2, 01/03, 07/03/2020 tại Phòng K1.2. Giảng viên: Trần Quốc Bảo

15. Môn học: HÓA HỌC (Nghỉ dịch)

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 08/02, 09/02/2020 tại Phòng 12 – Giảng viên: Võ Thị Lợi.
 • Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 15/02, 16/02/2020 tại Phòng X8 (CS Bình Thạnh) – Giảng viên: Võ Thị Lợi.

16. Môn học: VI SINH KÍ SINH TRÙNG

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 22/02, 23/02, 29/02/2020 tại Phòng 12 – Giảng viên: ĐẶNG THỊ XUÂN.

17. Môn học: SINH LÝ BỆNH

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 23/05,24/05,30/05/2020 tại Phòng 12 – Giảng viên: TRẦN ANH TÚ.

18. Môn học: Giải phẫu sinh lý (thực hành)

Thời gian học sáng chiều 16/5,17/5/2020 tại Phòng X7 (Bình Thạnh) –  ca Sáng : ca 1 (7h45-9h30) ca 2 (9h30-11h30); Chiều: ca 1 (13h45-15h30) ca 2 ( 15h30-17h30).

19. Môn học: Y ĐỨC

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 27/06, 28/06/2020 tại Phòng 12 – Giảng viên: TRƯƠNG THỊ THANH NGA.

20. Môn học: GIẢI PHẪU BỆNH

Thời gian học CẢ NGÀY 6/6, 7/6, 13/6/2020 tại PHÒNG 12 – GV Chu Hòa Sơn.

21. Môn học: VI SINH KÍ SINH TRÙNG

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 02/08,15/08,16/08/2020 tại Phòng 12 – Giảng viên: ĐẶNG THỊ XUÂN.

22. Môn học: Y đức (dành cho bạn nào nhập học muộn)

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 04/07, 05/07/2020 tại PHÒNG K1.1 – Giảng viên: Trương Thị Thanh Nga.

23. Môn học: DƯỢC LÝ

 • Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 01/08,08/08,09/08/2020 tại Phòng 12 – Giảng viên: TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO.
 • Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 08/08;09/08/2020 tại Phòng 12 – Giảng viên: TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO.

24. Môn học: Tin học

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 18/07,19/07/2020 tại Phòng 12 – Giảng viên: Thầy Bảy.

25. Môn học: SỨC KHỎE NÂNG CAO & HÀNH VI CON NGƯỜI

Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 cả ngày 29/08 ; 30/08/2020 tại Phòng K1.1 – Giảng viên: HỒ HỮU HÒA.

26. Môn học: HÓA PHÂN TÍCH

 • Lý thuyết: Thời gian học CẢ NGÀY 19/09,20/09,26/09/2020 PHÒNG K1.1 – Giảng viên: .
 • Thực hành: Thời gian học CẢ NGÀY 27/09 ; 03/10 PHÒNG X8 (CS Bình Thạnh) – Giảng viên: .

27. Môn học: TH DƯỢC LÝ

Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: xx/2020 tại Phòng 12 – Giảng viên: TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO.

28. Môn học: ĐỘC CHẤT

Thời gian học Cả ngày 10/10,11/10/2020 tại Phòng – Giảng viên: Lý Thanh Long.

29. Môn học: Vi sinh kí sinh trùng

Thời gian học CẢ NGÀY 12/09, 13/09/2020 tại Phòng 12 – Giảng viên: Đặng Anh Tuấn.

30. Môn học: Mô học

Thời gian học Cả ngày 18/10,24/10,25/10/2020 tại Phòng – Giảng viên: Chu Hòa Sơn.

31. Môn học: Xét nghiệm hóa sinh

 • Lý thuyết: Thời gian học Cả ngày 31/10,01/11,08/11/2020 tại Phòng – Giảng viên: Phan Thị Cẩm Luyến.
 • Thực hành: Thời gian học Cả ngày 14/11,15/11/2020 tại Phòng – Giảng viên: Phan Thị Cẩm Luyến.

32. Môn học: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu

Thời gian học Cả ngày 21/11,22/11,28/11/2020 tại Phòng – Giảng viên: Trương Thị Thanh Nga.

33. Môn học: Ngoại ngữ (Tiếng Anh chuyên ngành)

Thời gian học Cả ngày 05/12, 06/12/2020 tại Phòng – Giảng viên: Đoàn Tố Như.

34. Môn học: Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh

 • Lý thuyết: Thời gian học Cả ngày 12/12,13/12, 19/12/2020 tại Phòng – Giảng viên: Nguyễn Thị Hà.
 • Thực hành: Thời gian học cả ngày 20/12, 26/12/2020 tại Phòng – Giảng viên: Nguyễn Thị Hà.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới