THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY: LDD133002

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY: LDD133002

Thời gian: Sáng từ 07h30 đến 11h30 – Chiều từ 13h30 đến 17h30

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

I. HỌC KỲ I:

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường thông báo đến toàn thể Sinh viên sẽ tham gia Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 bằng hình thức học online qua ứng dụng Zoom bắt đầu từ ngày 13/09/2021 đến khi có thông báo mới. 

*** Hướng dẫn chi tiết cài đặt và tham gia lớp học online: https://drive.google.com/file/d/17GQ6h4mkag9ItKotl9yj-xNq4LZxYOrj/view?usp=sharing

1. Môn Y Đức (06 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Chiều 14/09, 16/09, 21/09, 23/09, 28/09, 30/09/2021

Giảng viên: Cô Tô Thị Hoan

2. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng (08 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Chiều 13/09, 15/09, 17/09, 20/09, 22/09, 24/09, 27/09, 29/09/2021

Giảng viên: Cô Trần Thị Yến

3. Môn Vật lý đại cương – Lý sinh (12 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Chiều 01/10, 04/10, 06/10, 08/10, 12/10, 14/10, 18/10, 20/10, 22/10, 26/10, 28/10, 01/11/2021

4. Môn Giáo dục thể chất (06 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Chiều 05/10, 07/10, 11/10, 13/10, 15/10, 21/10/2021

5. Môn Tin học (09 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Chiều 08/11, 11/11, 13/11, 15/11, 18/11, 20/11, 22/11, 25/11, 27/11/2021

6. Môn Giải phẫu sinh lý (10 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Chiều 04/11, 05/11, 09/11, 16/11, 23/11, 30/11, 01/12, 02/12, 03/12, 04/12/2021

7. Môn Hoá học đại cương vô cơ (08 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Chiều 13/12, 14/12, 17/12, 20/12, 22/12, 23/12, 27/12, 29/12/2021

8. Môn Sinh học di truyền (06 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Sáng 15/12, 16/12, 21/12, 24/12, 28/12, 30/12/2021

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới