Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng TĐD1001 – Khoá 10

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.501 Khu giảng đường 

Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) – Dương Trường Giang(BS)

Thời Gian: Sáng: 31/07; 02/8; 06/8; 08/8; 14/8; 16/8; 20/8; 21/8; 27/8; 06/09; 07/09/2018

2.Môn học: Sinh học di truyền – P.501 Khu Giảng đường

Giảng viên: Nguyễn Hồng Tuyết – CN

Thời gian: Sáng: 30/7; 01/8; 03/8; 09/8; 13/8; 24/8/2018

3.Môn học: Dinh dưỡng tiết chế – P.501 Khu Giảng đường

Giảng viên: Cô Lê Thị Hạnh – CN

Thời gian: Sáng: 17/08;22/08;29/08;30/08;31/08;04/09/2018

4. Môn học: Hóa Học 1

Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ-Cô Ngân

Thời gian: Sáng: 07/08, 10/08, 15/08, 23/08, 28/08, 08/10, 10/10, 17/10, 18/10, 22/10/2018

5. Môn học: Chính trị 1

Giảng viên: Cử nhân Lê Bảo Tâm

Thời gian: 1 Sáng: 11/09, 13/09, 17/09, 20/09, 21/09, 28/09/2018

6. Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng

Giảng viên: Thạc sĩ Mai Bích Chi

Thời gian: Sáng: 12/9, 14/9, 18/9, 19/9, 24/9, 26/9/2018

7. Môn học: Y Đức

Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng: 25/09, 27/09, 02/10, 03/10, 04/10, 05/10.9/10/2018

8. Môn học: Thực Hành Dinh Dưỡng Tiết Chế

Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng:  12/10, 26/10/2018

9. Môn học: Thực Hành Giải  Phẫu Sinh Lí

Giảng viên: BS- Dương Trường Giang

Thời gian: Sáng:  11/10, 15/10, 16/10, 19/10, 23/10, 25/10/2018

10. Môn học: Tin học

Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thế Bảy

Thời gian: Sáng: 24/10, 29/10, 05/11, 06/11, 7/11, 8/11/2018

11. Môn học: Giáo Dục Thể Chất

Giảng viên: CN Mễ Văn Hùng

Thời gian: Sáng: 31/10, 01/11, 02/11, 13/11, 14/11, 16/11/2018

12. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 1

Giảng viên: CN Hồ Hữu Hòa- Trần Quốc Bảo

Thời gian: Sáng: 21/11, 22/11, 23/11, 29/11, 30/11, 7/12, 11/12, 13/12…/2018

13. Môn học: TH Hóa Học 1

Giảng viên: Th.s Nguyễn Thị Kim Ngân

Thời gian:  Ca 1 ( 07h45′- 09h00)  + Ca  2 ( 09h15- 11h00 ) Sáng: 21/12, 25/12, 27/12, 28/12/2018

Thời gian:  Ca 3 ( 07h45′- 09h00)  + Ca  4 ( 09h15- 11h00 ) Sáng:  26/12, 02/01, 03/01, 04/01/2019

14. Môn học: Dược Lí

Giảng viên: DS Nguyễn Thị Thương

Thời gian: Sáng: 10/12, 12/12, 14/12, 18/12, 21/01, 22/01, 23/01, 24/01, 25/01/2019

15. Môn học: Dịch Tễ Và Bệnh Truyền Nhiễm

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng: 21/01, 22/01, 23/01, 24/01, 25/01, 04/06/2019

16. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 1 ( tiếp )

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng: 12/02, 15/02, 18/02/2019

17. Môn học: Vật Lí Đại Cương

Giảng viên: Th.s Thị Điều 

Thời gian: Sáng 20/02, 21/02, 22/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/02, 01/03, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03/2019

18. Môn học: Chính Trị 2

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hà

Thời gian: Sáng 15/03, 18/03, 19/03, 20/03, 21/03, 22/03/2019

14. Môn học: Dược Lí ( tiếp )

Giảng viên: DS Trần Thị Kim Anh

Thời gian: Sáng 25/03, 26/03, 27/03, 08/04, 09/04, 12/04, 15/04, 16/04, 17/04, 26/04/2019

19. Môn học: TH Điều Dưỡng Cơ Sở 1

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian:  Ca 1 ( 07h30′- 09h30)  + Ca  2 ( 09h30- 11h30 ) Sáng 01/04, 03/04, 05/04, 11/04, 22/04, 24/04, 02/05, 10/05/2019

Thời gian:  Ca 3 ( 07h30′- 09h30)  + Ca  4 ( 09h30- 11h30 ) Sáng 02/04, 04/04, 10/04, 18/04, 23/04, 04/05, 06/05, 11/05/2019

20. Môn học: TH Dược Lí

Giảng viên: DS Trần Thị Kim Anh

Thời gian:  Sáng 03/05, 07/05, 08/05, 09/05/2019

21. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 1

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Sáng 13/05, 14/05, 15/05, 16/05, 17/05, 27/05/2019

22. Môn học: Hóa Sinh 

Giảng viên: PGS- TS Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Sáng 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 23/05, 24/05/2019

23. Môn học: TH Hóa Sinh

Giảng viên:CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian:  Ca 1 ( 07h30′- 09h30)  + Ca  2 ( 09h30- 11h30 ) Sáng 25/05, 28/05, 30/05/2019

Thời gian:  Ca 3 ( 07h30′- 09h30)  + Ca  4 ( 09h30- 11h30 ) Sáng 26/05, 29/05, 31/05/2019

24. Môn học: Pháp Luật 

Giảng viên: Th.s Phạm  Thị Phương Thảo

Thời gian: Chiều 14/05, 15/05, 22/05, ( P.401 ) 28/05, 29/05, Sáng 03/06/2019

25. Môn học: SK- Nâng Cao Sức Khỏe Hành Vi Con Người

Giảng viên: CN Hồ Hữu Hòa

Thời gian: Sáng  26/06, 27/06, 28/06, Chiều 13/07, 20/07/2019

26. Môn học: Toán Xác Suất Thống Kê Y Học

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thúy

Thời gian: Sáng 03/07, 04/07, 05/07, 08/07, 09/07, 10/07, 11/07, 12/07/2019

27. Môn học:  Y Học Cổ Truyền

Giảng viên: Bs. Nguyễn Thanh Hậu

Thời gian: Sáng 13/07, 14/07,17/07, 18/07, 19/07, 20/07, 21/07…/2019

28. Môn học:  Sức Khỏe Môi Trường

Giảng viên: CN Nguyễn Văn Đạt

Thời gian: Sáng 03/09, 04/09, 05/09, 06/09, 09/09, 10/09/2019

29. Môn học:  Pháp Luật và Tổ Chức Y Tế ( 6 Buổi )

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng 11/09, 12/09, 13/09, 16/09, 17/09, 18/09/2019

30. Môn học:  Sinh Lí Bệnh  ( 9 Buổi )

Giảng viên: BS Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng 19/09, 23/09, 26/09, 08/10, 09/10, 17/10, 18/10, Sáng- Chiều 21/10/2019

27. Môn học:  Y Học Cổ Truyền ( Kiểm Tra 45′ )

Giảng viên: Bs. Nguyễn Thanh Hậu

Thời gian: Sáng 25/09/2019

25. Môn học: SK – Nâng Cao Sức Khỏe Hành Vi Con Người ( Kiểm Tra 45′  )

Giảng viên: CN Hồ Hữu Hòa

Thời gian: Sáng  30/09/2019

29. Môn học:  Điều Dưỡng Cơ Sở 2 ( 10 Buổi )

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan – Phạm Đức Nam

Thời gian: Sáng 07/10, 14/10, 15/10, 23/10, 24/10, 31/10, 01/11, 06/11, 08/11, 11/11/2019

30. Môn học:  TH Điều Dưỡng Cơ Sở 2 ( P X2 – X10 )

Giảng viên: CN Trương Thị Thanh Nga

Thời gian: ( 07h30 – 11h30 ) Sáng: 15/11, 19/11, 21/11/2019

Thời gian: ( 13h30 – 17h30 ) Chiều: 15/11, 19/11, 21/11/2019

31. Môn học:  TH Y Học Cổ Truyền ( P X2 – X10 )

Giảng viên: BS Nguyễn Thanh Hậu

Thời gian: ( 13h30 – 17h30 ) Chiều: 12/11, 14/11, 25/11/2019

32. Môn học: CSSK Người Lớn Bệnh Ngoại Khoa ( 12 Buổi )

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thắm

Thời gian: Sáng 31/12/2019, 02/01, 03/01, 07/01, 08/01, 09/01, 10/01, 14/01, 15/01, 16/02, 17/02, 02/03/2020

33. Môn học: TH Chăm Sóc Người Lớn Bệnh Nội Khoa ( 05 Buổi )

Giảng viên: CN Trương Thị Thanh Nga

Thời gian: Sáng: 11/05, 12/05, 13/05, 22/06, 23/06, 24/06/2020

34. Môn học: TH Chăm Sóc Người Lớn Bệnh Ngoại Khoa ( 06 Buổi )

Giảng viên: CN Huỳnh Hùng Trung

Thời gian: Sáng- Chiều: 20/05, 22/05, 28/05/2020

35. Môn học: GDSK Và Thực Hành Điều Dưỡng ( 08 Buổi )

Giảng viên: CN Hồ Hữu Hòa

Thời gian:Sáng 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06/2020

36. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 2 ( 06 Buổi )

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Sương Anh 

Thời gian: Sáng: 05/06, 06/06, 12/06, 13/06, 16/06, 17/06/2020

37. Môn học: Ôn Tập và KT Môn CSSK NL Bệnh Nội Khoa ( 06 Buổi )

Giảng viên: CN Trương Thị Thanh Nga

Thời gian: Sáng: 25/06, 26/06/2020

38. Môn học: Ôn Tập và KT Môn GT Và TH Điều Dưỡng ( 06 Buổi )

Giảng viên: CN Trần Quốc Bảo

Thời gian: Sáng: 29/06/2020

39. Môn học: Ôn Tập và KT Môn Điều Dưỡng và KSNK( 06 Buổi )

Giảng viên: CN Trần Quốc Bảo

Thời gian: Sáng: 30/06/2020

V. Học kỳ V

LỊCH HỌC

1. Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi

Sáng: 07/09,08/09,09/09,10/09,11/09,14/09/2020  

Phòng 501

Giảng viên: Thầy Hồ Hữu Hòa

2. Tiếng anh chuyên ngành

Sáng: 15/09,16/09,17/09,18/09,21/09,22/09/2020

Phòng 501

Giảng viên: Thầy Phan Trung

3. Quản lý điều dưỡng (Lý thuyết) 

Sáng: 23/09,24/09,25/09,28/09,29/09,30/09,01/10/2020

Phòng 501

Giảng viên: Thầy Nguyễn Tấn An

4.Chăm sóc sức khỏe trẻ em ( Lý thuyết ) – 10 Buổi

Sáng: 12/10,13/10,14/10,15/10,16/10,19/10,20/10,21/10,22/10,23/10/202

Phòng D102

Giảng viên: Dương Thị Huỳnh Khuyên

Chăm sóc sức khỏe trẻ em ( Thực Hành ) – 4 Buổi

Sáng: 29/10,30/10,31/10,01/11/2020

Phòng Thực Hành

Giảng viên: Dương Thị Huỳnh Khuyên

5. CSSK Cộng đồng (Lý thuyết) – 6 Buổi

Sáng: 03/11,04/11,05/11,09/11,10/11, 12/11/2020

Phòng lý thuyết 11

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Mỹ Dum

6. CSSK PN Bà Mẹ và Gia Đình  ( Lý thuyết ) – 10 Buổi

Sáng. 02/12, 04/12, 05/12, 09/12, 11/12, 12/12, 15/12, 16/12, 18/12, 19/12/2020

Phòng LT 01

Giảng viên: Dương Thanh Nguyệt

CSSK PN Bà Mẹ và Gia Đình  ( Thực Hành ) – 06 Buổi

Sáng. 22/12, 23/12, 25/12, 26/12, 29/12, 30/12/2020

Phòng LT 01

Giảng viên: Dương Thanh Nguyệt

7. Phục Hồi Chức Năng ( Lý thuyết ) – 06 Buổi

Sáng. 30/11, 03/12, 07/12, 10/12, 14/12, 21/12/2020

Phòng LT 01

Giảng viên: Cô Thưởng

Phục Hồi Chức Năng ( Lý thuyết ) – 02 Buổi

Sáng. 24/12, 28/12/2020

Phòng LT 01

Giảng viên: Cô Thưởng

 

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ VI

https://drive.google.com/file/d/1cW0n6hJET-KYZXAT1eL_BHT9ruuyauUb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13k32oj1ofYQ3vi4pHDKhcNQwffk5ji9t/view?usp=sharing

Tổng cộng 9.960.000 đồng

Thời gian thu: Từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 01/02/2021

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên hoàn thành học phí đến trước ngày 02/02/2021. Trường hợp sinh viên không nộp các khoản học phí và kinh phí theo đúng thời hạn thông báo, Nhà trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập theo Quy chế.

Sinh viên thuộc các diện : hộ nghèo , vùng kinh tế đặc biệt khó khăn,… có giấy xác nhận của địa phương tới trực tiếp phòng đào tạo nhà trường hướng dẫn làm đơn xin gia hạn thời gian học phí.

Sinh viên không đóng đủ học phí đúng hạn sẽ áp dụng 2 hình thức :

1. Đình chỉ học trong 1 tháng đầu tiên

2. Sau 1 tháng vẫn chưa hoàn thành học phí sẽ quyết định thôi học.

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn : làm đơn xin gia hạn học phí, kèm theo đơn xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã về hoàn cảnh của mình sẽ được gia hạn học phí thêm.

Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn:

https://drive.google.com/file/d/1hMLJCecKMN9mBmDtZ5Uyj1klt5Ryqxh5/view?usp=sharing

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới