Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1302- VB2,CĐVB2

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1302- VB2,CĐVB2

Thời gian học:

  • Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30
  • Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

1. Môn học: CHÍNH TRỊ   – Phòng 605 – Cô Hà

4 BUỔI Sáng chiều: 05/10, 06/10

2. Môn học: TIN HỌC    – Phòng 605 – Cô Cư

4 BUỔI Sáng chiều: 12/10, 13/10

3. Môn học: HÓA HỌC   – Phòng 605 – Cô Lợi

6 BUỔI Sáng chiều: 19/10, 20/10, 26/10

3. Môn học: XSTK   – Phòng 605 – Cô Thúy

6 BUỔI Sáng chiều: 27/10

THÁNG 11/2019

5. MÔN : PHÁP LUẬT : GV.  P605

06 BUỔI: 02/11, 03/11

6. MÔN : VI SINH KÝ SINH TRÙNG : GV.  P605

06 BUỔI: 09/11, 10/11, 16/11

7. MÔN : SINH HỌC DI TRUYỀN : GV.  P605

6 BUỔI: 17/11, 23/11, 24/11

8. MÔN : GIẢI PHẨU SINH LÝ : GV.  P605

08 BUỔI: 30/11,….

THÁNG 12/2019

20. MÔN : GIẢI PHẨU SINH LÝ : GV. TH.SƠN  P605

08 BUỔI: 01/12, 07/12, 08/12

20. MÔN : GIẢI PHẨU SINH LÝ – TH : GV.TH. SƠN  P605

04 BUỔI: 14/12, 15/12

20. MÔN : HÓA SINH : GV. C. THƯ  P605

06 BUỔI: 21/12, 22/12, 28/12

20. MÔN : THỰC VẬT DƯỢC : GV. C. TRINH  P605

10 BUỔI: 29/12,…

THÁNG 01/2020

21. MÔN : THỰC VẬT DƯỢC : GV. C. TRINH

06 BUỔI: 04/01

22. MÔN : THỰC VẬT DƯỢC – TH : GV. C. TRINH

04 BUỔI: 05/01, 11/01

23. MÔN : Y ĐỨC : GV. C. NGA

06 BUỔI: 12/01, 19/01,…

24. MÔN : PHÁP CHẾ DƯỢC : GV. C. TRINH

06 BUỔI: 18/01,….

THÁNG 02/2020

25. MÔN : Vi Sinh -Kí Sinh Trùng 

06 BUỔI: 22/02

26. MÔN : TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

06 BUỔI: 23/02, 29/02

27. MÔN : GIÁO DỤC THỂ CHẤT

06 BUỔI:

28. MÔN : HÓA HỌC 2

06 BUỔI:

THÁNG 06/2020

29. MÔN : GIÁO DỤC THỂ CHẤT

04 BUỔI: 30/05, 31/05

30. MÔN : BỔ SUNG DƯỢC LÝ 1

02 BUỔI: 06/06

MÔN : Vi Sinh -Kí Sinh Trùng 

06 BUỔI: 07/06 KT

MÔN : BỆNH HỌC

06 BUỔI: 13/06; 14/06; 20/06

MÔN : HÓA HỌC 2

04 BUỔI: 27/06; 28/06

MÔN : BỔ SUNG GIẢI PHẨU SINH LÝ

02 BUỔI: 11/07

MÔN : DƯỢC LIỆU 1

06 BUỔI: 12/07; 18/07

THÁNG 07/2020

MÔN : DƯỢC LIỆU 1

06 BUỔI: 04/07, 12/07; 18/07

MÔN : GIẢI PHẪU SINH LÝ

06 BUỔI: 05/07, 11/07, 19/07

25/07, 26/07 THI HỌC KỲ

 

THÁNG 08/2020

MÔN : VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

08 BUỔI: 01/08, 02/08, 22/08

MÔN : TOÁN XSTK

04 BUỔI: 08/08, 09/08

MÔN : DƯỢC LIỆU 1

06 BUỔI: 15/08

MÔN : Y ĐỨC

02 BUỔI: 23/08

MÔN: GDQPAN

04 BUỔI: 29/08, 30/08

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới