Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi sáng: CDS1001

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1001

Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Hội trường – Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.

1. Môn học: Y ĐỨC – Phòng 604

 • Giảng viên: Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quốc Trung

Sáng: 6 BUỔI : 30/07, 31/07, 06/08, 08/08, 10/08, 15/08.

2. Môn học: HÓA HỌC – Phòng 604

 • Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thúy

Sáng: 9 BUỔI : 14/9, 18/9, 19/9, 20/9, 21/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9.

TH: 3 BUỔI: 28/9, 01/10, 02/10.

3. Môn học: THỰC VẬT DƯỢC – Phòng 604 

 • Giảng viên: Dược sĩ, Phan Hửu Phúc

SÁNG 12 LT :  01/8, 02/8, 03/8, 13/8, 14/8, 17/8, 20/8, 22/8, 24/8, 28/8, 30/8, 04/9.
SÁNG TH 4 BUỔI: 5/9, 6/9, 7/9, 12/9, 13/09, 17/9.

4. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng 604

 • Giảng viên: Bác sĩ Chu Hòa Sơn

SÁNG 12 BUỔI : 7/8, 9/8, 16/8, 21/8, 23/8, 27/8, 29/8, 31/8, 10/9, 11/9.

Sáng 5 BUỔI TH: 16/11, 19/11, 20/11, 22/11, 23/11

5. Môn học: CHÍNH TRỊ 1 – Phòng 604

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hà

SÁNG 7 BUỔI : 3/10, 4/10, 5/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10.

6. Môn học:  SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng 604

 • Giảng viên: Cô Trần Thị Minh Tuyến

SÁNG 6 BUỔI : 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10.

7. Môn học:  GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng 604

 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Lộc

SÁNG 6 BUỔI :  22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 29/10.

8. Môn học:  VI SINH KÝ SINH TRÙNG – Phòng 604

 • Giảng viên: Cô Lê Thị Huệ

SÁNG 6 BUỔI :  30/10, 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 21/11

9. Môn học:  TIN HỌC – Phòng 604

 • Giảng viên:  Thầy Trịnh Văn Cư

SÁNG 9 BUỔI :  31/10, 1/11, 2/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 26/11.

10. Môn học:  PHÁP LUẬT – Phòng 604

 • Giảng viên:  Thầy THÚY

SÁNG 6 BUỔI :   27/11, 28/11, 29/11, 30/11, 3/12, 4/12 KTRA

11. Môn học:  HÓA SINH – Phòng 604

 • Giảng viên:  Cô Lê Thị Huệ

SÁNG 6 BUỔI :  05/12, 06/12, 07/12, 10/12, 11/12, 07/01, 08/01, 09/01.

 LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 – K10 

HỌC KỲ 3 BẮT ĐẦU VÀO NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2019

LỊCH HỌC HỌC KỲ 3 NĂM 2019 – 2020

1. Môn học: DƯỢC LIỆU 2 – Phòng 602

 • Giảng viên: PHAN HỮU PHÚC

Sáng: 12 BUỔI  LT: 27/6, 28/6, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 8/7, 9/7 ,10/7, 11/7, 12/7

Sáng: 04 BUỔI  TH: 18/10, 21/10, 22/10, 23/10

2. Môn học: TOÁN XSTK – Y HỌC – Phòng 602

 • Giảng viên: VÕ THỊ LỢI

Sáng: 09 BUỔI  LT: 07/10, 08/10, 09/10, 10/10, 11/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10

3. Môn học: QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯỢC – Phòng 602

 • Giảng viên: …

Sáng: 06 BUỔI  LT: 13/11, 14/11, 15/11, 18/11, 19/11, 20/11

4. Môn học: HÓA DƯỢC 1 – Phòng 602

 • Giảng viên: – NGUYỄN THỊ KIM ANH

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO

Sáng: 10 BUỔI  LT: 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7

Sáng: 04 BUỔI  TH: 3/9, 4/9, 5/9, 7/9

5. Môn học: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC – Phòng 602

 • Giảng viên: NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

Sáng: 06 BUỔI  LT: 11/9, 12/9, 13/9, …

6. Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Sáng: Từ 15/09 – 27/09

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4 

1. Môn học: TIẾNG ANH CƠ BẢN 2 – Phòng 602

 • Giảng viên: Lê Hoàng Oanh

Sáng: 06 BUỔI  LT: 19/05, 21/05, 22/05, 25/05, 26/05, 27/05

2. Môn học: DƯỢC LÝ 1 – Phòng 602

 • Giảng viên: NGUYỄN THỊ THẮM

Sáng: 10 BUỔI  LT: 03/01, 04/01, 06/01, 07/01, 08/01, 09/01, 10/01, 11/01, 12/01, 01/04KT

Sáng: 04 BUỔI TH: 09/06; 10/06; 11/06; 12/06 Học tại cs BT

3. Môn học: BÀO CHẾ 1 – Phòng 602

 • Giảng viên: LÊ ANH ĐÀO

Sáng: 10 BUỔI  LT: 01/06; 02/06; 03/06; 04/06; 05/06; 15/06; 16/06; 17/06; 18/06; 22/06

Sáng 04 BUỔI TH: 25/06, 26/06, 27/06, 29/06

4. Môn học: HÓA DƯỢC 2 – Phòng 602

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Kim Anh

Sáng: 10 BUỔI  LT:     KT 02/07

Sáng: 04 BUỔI TH:

5. Môn học: PHÁP CHẾ DƯỢC – Phòng 602

 • Giảng viên: Bùi Thị Tố Trinh

Sáng: 06 BUỔI  LT:           KT 30/06

6. Môn học: KINH TẾ DƯỢC – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Giang

Sáng: 07 BUỔI  LT: 30/12, 31/12, 02/01, 14/01, 28/05, 29/05, 30/05

7. Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 

LÝ THUYẾT ONLINE:  06/07 – 12/07

THỰC HÀNH: 13/07 – 20/07

 

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

========== LỊCH HỌC TỪ THÁNG 01/2021 ===========

Môn học: MAKETING DƯỢC – HT1

 • Giảng viên: DS. Nguyễn Quốc Trung, DS. Bùi Thị Minh Thư

LÝ THUYẾT: ONLINE

ÔN TẬP KIỂM TRA LÝ THUYẾT : Sáng, chiều : 06/04 /2021

THỰC HÀNH: 08/04, 09/04/2021

Môn học: DƯỢC LÂM SÀNG – HT1

Giảng viên: DS. Nguyễn Hồng Diễm

LÝ THUYẾT:  Sáng: 16/03, 17/03, 18/03, 19/03,  29/03, 30/03, 31/03, 01/04
THỰC HÀNH: Sáng: 03/04, 05/04/2021

Môn học: KĨ NĂNG GIAO TIẾP BÁN THUỐC – HT6

Giảng viên: DS. Nguyễn Hồng Diễm, DSCKI: Trần Thị Ngọc Ni

LÝ THUYẾT Sáng: 03/03, 05/03, 08/03, 09/03, 10/03, 11/03/2021
THỰC HÀNH: Sáng: 22/03,23/03,24/03/2021

THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI FPT LONG CHÂU

Thời gian: 15/11/2021 (Đợt 3 – Từ 15/11 – 04/12.)

Điều kiện:

 • Đã tiêm đủ 2 mũi vaccin phòng Covid-19 (mũi 2 đã được tiêm ít nhất 14 ngày). Là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày.
 • (Lưu ý: Phải xuất trình được giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi hoặc giấy F0 đã khỏi bệnh).
 • Thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang – Khoảng cách – Khai báo y tế – Khử khuẩn – Không tụ tập đông người).

Danh sách: Các lớp và danh sách được đính kèm trong file. Xem tại: https://bom.to/SmGzbD

 

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP CAO ĐẲNG K10

 

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới