Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi sáng: CDS1101

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1101

Ngày 22/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 11 tập trung tại phòng 606 – Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.

1. Môn học: GIẢI PHẨU SINH LÝ – Phòng 606

 • Giảng viên: THẦY TRẦN QUỐC BẢO

SÁNG 10 BUỔI LÝ THUYẾT: 25/07, 26/07, 29/07, 05/08, 08/08, 12/08, 13/08, 15/08, 16/08, 19/08, 06/09, 19/09

SÁNG 05 BUỔI THỰC HÀNH : 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 02/12

2. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng 606

 • Giảng viên: CÔ TRẦN THỊ MINH TUYẾN

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 30/07, 31/07, 01/08, 02/08, 07/08, 09/08

3. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng 606

 • Giảng viên: THẦY MINH

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 06/08, 14/08, 20/08, 21/08, 22/08, 23/08

4. Môn học: HÓA HỌC 1 – Phòng 606

 • Giảng viên: CÔ NGUYỄN THỊ THÚY

SÁNG 09 BUỔI LÝ THUYẾT: 15/08, 19/08, 26/08, 27/08, 28/08, 29/08, 30/08, 05/09, 09/09

SÁNG 04 BUỔI THỰC HÀNH : 21/10, 22/10, 23/10, 24/10

5. Môn học: CHÍNH TRỊ – Phòng 606

 • Giảng viên: CÔ NGUYỄN THỊ HÀ

SÁNG 07 BUỔI LÝ THUYẾT: 10/09, 11/09, 12/09, 13/09, 16/09, 17/09, 18/09

6. Môn học: TIN HỌC – Phòng 606

 • Giảng viên: THẦY TRỊNH VĂN CƯ

SÁNG 08 BUỔI LÝ THUYẾT: 20/09, 01/10, 02/10, 03/10, 04/10, 07/10, 08/10, 09/10

7. Môn học: VS-KST – Phòng 606

 • Giảng viên: CÔ LÊ THỊ HUỆ

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 10/10,11/10, 14/10,15/10, 16/10, 17/10

8. Môn học: THỰC VẬT DƯỢC  – Phòng 606

 • Giảng viên: CÔ TRINH

SÁNG 12 BUỔI LÝ THUYẾT: 25/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10, 01/11 ,04/11, 05/11, 06/11, 07/11, 08/11, 11/11 KT

SÁNG 05 BUỔI THỰC HÀNH: 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 18/11 (Phòng X12)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 

1. Môn học: PHÁP LUẬT – Phòng 606

 • Giảng viên: Lưu Danh Thúy

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 19/02, 20/02, 24/02, 26/02, 27/02, 28/02

2. Môn học: CHÍNH TRỊ 2  – Phòng 606

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Hà

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 25/06, 26/06, 29/06, 30/06, 02/07, 03/07

3. Môn học: TACB1  – Phòng 606

 • Giảng viên: Cô Điều

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 01/07, 06/07, 11/07, 16/07, 17/07, 20/07

4. Môn học:  VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG – Phòng 606

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy

SÁNG 12 BUỔI LÝ THUYẾT: 07/07, 08/07, 09/07, 10/07, 15/07, 24/07, 27/07, 28/07,29/07, 30/07

5. Môn học:  HÓA HỌC 2 – Phòng 606

 • Giảng viên: Võ Thị Lợi

SÁNG 12 BUỔI LÝ THUYẾT:

SÁNG 04 BUỔI THỰC HÀNH: 19/06; 22/06; 23/06; 24/06

6. Môn học: DƯỢC LIỆU 1 – Phòng 606

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Thắm

SÁNG 10 BUỔI LÝ THUYẾT: 18/05, 19/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 26/05, 27/05, 28/05, 29/05

SÁNG 04 BUỔI THỰC HÀNH: 05/07, 13/07, 14/07, 19/07

7. Môn học: HÓA SINH  – Phòng 606

 • Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Thư

SÁNG 09 BUỔI LÝ THUYẾT: 01/06; 02/06; 03/06; 04/06; 05/06; 08/06; 09/06; 10/06; 11/06

SÁNG 03 BUỔI THỰC HÀNH: 21/07, 22/07, 23/07

8. Môn học:  BỆNH HỌC  – Phòng 606

 • Giảng viên: 

SÁNG 09 BUỔI LÝ THUYẾT:

9. Môn học: PHÁP CHẾ DƯỢC  – Phòng 606

 • Giảng viên: Bùi Thị Tố Trinh

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT:

LỊCH BÔ SUNG

10. Môn học: PHÁP LUẬT  – Phòng 606

 • Giảng viên:

SÁNG 02 BUỔI LÝ THUYẾT: 12/06; 15/06

————————LỊCH HỌC KỲ 4 NĂM 2021———————-

26.  Tiếng Anh 2 | Giảng viên: Thị Điều | Phòng: HT5

 • Sáng 01/04, 02/04, 05/04, 06/04, 07/04, 08/04.

27.  Dược Lý 2 | Giảng viên: Trương Thị Phương Thảo – Lý Thanh Long | Phòng: HT5

 • Lý thuyết: Sáng 25/01, 26/01, 27/01, 28/01, 29/01, 02/03, 03/03, 05/03, 08/03, 09/03.
 • Thực hành: Sáng 10/03,11/03,12/03,15/03.

28.  Pháp chế – Tổ chức và quản lý dược | Giảng viên: Lê Nguyễn Hoa Đăng |Học online

 • Sáng 22/02, 23/02, 24/02, 25/02, 26/02, 01/03.

29.  Bào chế 2 | Giảng viên: Cô Lê Anh Đào | Phòng: HT5

 • Lý Thuyết: Sáng 16/03, 17/03, 18/03, 19/03, 22/03, 23/03, 24/03, 25/03, 26/03, 29/03, 30/03, 31/03.
 • Thực hành: Sáng 15/05,16/05, 22/05, 23/05.

30.  Dược học cổ truyền | Giảng viên: Bùi Thị Huỳnh | Phòng: Học Online

 • Lý thuyết 6 buổi: Sáng 26/05, 28/05, 31/05, 02/06, 03/06, 04/06

31.  Kinh Tế Dược | Giảng viên: Bùi Thị Minh Thư | Phòng: Học Online

 • Lý thuyết 8 buổi: đang cập nhật…………..

32.  Đảm Bảo Chất Lượng Thuốc | Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung | Phòng: Học Online

 • Lý thuyết 6 buổi: Sáng 16/06, 18/06, 21/06, 23/06, 24/06, 25/06.

33.  Kiểm Nghiệm Thuốc | Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung | Phòng: Học Online

 • Lý thuyết 8 buổi: Cả ngày 02/07, 05/07, 07/07, 09/07……

34.  Quản Trị Kinh Doanh Dược | Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung | Phòng: Học Online

Mã lớp:  – ID:  – PASS:  (GVCN sẽ gửi vào nhóm lớp)

 • Lý thuyết 6 buổi: Chiều 07/09, 09/09, 14/09, 16/09, 21/09, 23/09/2021.

35.  Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Thuốc | Phòng: Học Online

Mã lớp:  – ID:  – PASS:  (GVCN sẽ gửi vào nhóm lớp)

 • Lý thuyết 06 buổi: Chiều 05/10, 07/10, 12/10, 14/10, 19/10, 21/10.

36.  Marketing Dược | Phòng: Học Online

Mã lớp:  – ID:  – PASS:  (GVCN sẽ gửi vào nhóm lớp)

 • Thời gian: Chiều 27/10, 28/10, 02/11, 04/11, 09/11, 10/11/2021.

37.  Quản lý tồn trữ thuốc | Phòng: Học Online

Mã lớp:  – ID:  – PASS:  (GVCN sẽ gửi vào nhóm lớp)

 • Thời gian: Chiều  08/12, 13/12, 15/12, 17/12, 05/01, 06/01.

 

Vào lúc 08h00 Sáng ngày 06/11/2021 Thầy Trịnh Văn Cư sẽ sinh hoạt lớp hướng dẫn kiểm tra trên ứng dụng Azota
(Yêu cầu tất cả SV tham gia đầy đủ. Thông tin phòng họp GVCN sẽ gửi trong nhóm lớp).

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP CAO ĐẲNG K11

LỊCH HỌC NĂM 2022

38.  Dược Lâm Sàng | Phòng: LT07 – Bình Tân | GV: Lý Thành Long

 • Lý thuyết: Sáng, chiều  18/04,19/04,20/04,21/04/2022.
 • Thực hành: Sáng chiều  22/04/2022.

39.  TH Kỹ Năng Giao tiếp Bán thuốc | Phòng: LT07 – Bình Tân | GV: Trần Thị Ngọc Ni

 • Thời gian: Sáng Chiều 25/04/2022 và Chiều 26/04/2022.

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM 2021 – 2022 CÁC LỚP CAO ĐẲNG K11

40. TH – Marketing Dược| Phòng: LT07 – CS Bình Tân | Thầy Nguyễn Quốc Trung

 • Thời gian: Sáng 16/05, 17/05/2022.

41. Hướng dẫn ôn Hóa Dược | Phòng: LT05 (Lý Thuyết) + LT02 (Thực hành) – CS Bình Tân | Thầy Nguyễn Quốc Trung

 • Lý thuyết: Thời gian: Sáng 25/07/2022
 • Thực hành: Thời gian Sáng 26/08, 29/08/2022.

TH: Chia ca:  Ca 1: 7h30 – 9h30 (24 Sv từ 1 – 24) – Ca 2: 9h30 – 11h30 (24 Sv từ 25 – 48)

42. Hướng dẫn ôn Dược Lý | Phòng: LT05 (Lý Thuyết) + TH04 (Thực hành) – CS Bình Tân | Thầy Lý Thanh Long

 • Lý thuyết: Thời gian: Sáng 28/07/2022
 • Thực hành: Thời gian Sáng 23/08, 25/08/2022.

TH: Chia ca:  Ca 1: 7h30 – 9h30 (24 Sv từ 1 – 24)  – Ca 2: 9h30 – 11h30 (24 Sv từ 25 – 48)

43. Hướng dẫn ôn Bào chế – LT | Phòng: LT05 – CS Bình Tân | Cô Lê Anh Đào

 • Thời gian: Sáng 01/08/2022

44. Hướng dẫn ôn Pháp Chế – TCQLD | Phòng: LT05 – CS Bình Tân | Cô Nguyễn Hồng Diễm

 • Thời gian: Sáng 03/08/2022

45. Hướng dẫn ôn Dược Liệu | Phòng: LT05 (Lý Thuyết) + TH03 (Thực hành) – CS Bình Tân | Thầy Nguyễn Quốc Trung

 • Lý thuyết: Thời gian: Sáng 05/08/2022
 • Thực hành: Thời gian Sáng 15/08, 17/08/2022. 

TH: Chia ca: Ca 1: 13h30 – 15h30 (24 Sv từ 1 – 24)   – Ca 2: 15h30 – 17h30 (24 Sv từ 25 – 48)

46. Hướng dẫn ôn Chính Trị | Phòng: LT05 – CS Bình Tân | Thầy Nguyễn Thanh Tiền

 • Thời gian: Sáng 26/07/2022.

47. Hướng dẫn ôn Kỹ năng GT Bán Thuốc TH | Phòng: LT03 – CS Bình Tân | Cô Nguyễn Hồng Diễm

 • Thời gian: Sáng 22/08, 24/08/2022.

TH: Chia ca:  Ca 1: 7h30 – 9h30 (24 Sv từ 1 – 24)  – Ca 2: 9h30 – 11h30 (24 Sv từ 25 – 48)

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới