THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LIÊN THÔNG MDS161301

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LIÊN THÔNG MDS161301

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Trong trường hợp học online sinh viên tham khảo bài viết sau để cài đặt và tham gia lớp học: https://drive.google.com/file/d/17GQ6h4mkag9ItKotl9yj-xNq4LZxYOrj/view?usp=sharing

 

Sinh học di truyền

Thời gian: Sáng + chiều 26/02,27/02

Vi sinh kí sinh trùng

Thời gian: Sáng + chiều 05/03,06/03

Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Sáng + chiều 12/03,13/03,19/03,20/03

Hóa sinh

Thời gian : Sáng + Chiều: 26,27/03,02/04/2022

Môn Giáo dục thể chất

Thời gian : Chiều 16/04/2022; Sáng + Chiều: 17/04/2022

Tiếng anh cơ bản và chuyên ngành

Thời gian : Sáng +Chiều: 23/04,24/04/2022

Pháp Luật | Giảng viên: Cô Hằng | Phòng HT12

Sáng + Chiều: 07/05,08/05/2022

Tin học | Giảng viên: Thầy Bảy | Phòng HT12 

Sáng + Chiều: 14/05, 15/05/2022

Toán xác suất thống kê – Y học | Giảng viên: Thầy Tùng | Phòng HT12 

Sáng + Chiều: 21/05, 22/05/2022

Y Đức | Giảng viên: Cô Thanh Nga | Phòng HT12 

Sáng + Chiều: 28/05,29/05/2022

Giáo dục Quốc phòng-An ninh | Giảng viên: Thầy Giang | Học Online

Sáng + Chiều: 04/06,05/06/2022

Chính trị| Giảng viên: Cô Hằng | Học Online

Sáng + Chiều: 11/06,12/06/2022

TH Giải phẫu sinh lý| Giảng viên: Đặng Anh Tuấn | Phòng HT12

Thời gian: Sáng + Chiều 18/06, 19/06, 25/06, 26/06/2022.

Dược lý | Giảng viên: Thầy Long | Phòng HT12

Sáng: 26/06,02/07,03/07/2022

Chiều: 25/06,26/06,02/07,03/07/2022

Vật lý đại cương | Giảng viên: Cô Điều | Phòng HT12 

Sáng + Chiều: 30/07,31/07,06/08,07/08/2022

Hóa học vô cơ đại cương | Giảng viên: Cô Uyên| Phòng HT12 

Sáng + Chiều: 13/08,14/08, 20/08, 21/08/2022

TH Giải phẫu sinh lý| Giảng viên: Đặng Anh Tuấn | Phòng HT5 ( Lịch bổ sung còn thiếu buổi )

Sáng + Chiều: 27/08,28/08/2022

TH Hóa sinh | Giảng viên: Cô Tuyết | Phòng: X8

Sáng + Chiều: 10/09,11/09/2022

Thực vật Dược | Giảng viên: Cô Thắm | Học Online

Sáng + Chiều: 17/09,24/09,01/10/2022

Hóa học hữu cơ và hóa phân tích (Hóa học II)| Giảng viên: Cô Uyên | Học Online

Sáng + Chiều: 18/09,25/09,09/10,16/10/2022

TH Thực vật Dược | Giảng viên: Cô Thắm | X9

Sáng + Chiều: 08/10,15/10/2022

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới