Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS1001

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS1001

1.Môn học: Hóa Sinh – Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Phó GS – TS Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Chiều: 24/01, 26/01, 29/01, 31/01, 02/02, 05/02/2018

2.Môn học: Thực Vật Dược – Phòng P09 & Phòng Thực Hành Khu giảng đường.

 • Giảng viên:DS Đại Học Cao Thị Mỹ Phụng

Thời gian: Chiều: 30/01, 01/02, 06/02, 27/02, 01/03, 06/03, 08/03, 13/03, 15/03/2018

3.Môn học: Chính Trị 1 – Phòng P05 Khu Giảng đường

 • Giảng viên:Tiến Sĩ Trần Ngọc Hạnh

Thời gian: Sáng 30/01,31/01,01/02,02/02,03/02,04/02,05/02,06/02,07/02.

 Lịch học bù cho những bạn chưa học.

Môn học: Hóa Sinh – Phòng P12 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Phó GSTS Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Sáng: 05/03, 06/03, 07/03, 12/03, 13/03, 14/03/2018

Môn học: Thực Vật Dược – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: DS ĐH Nguyễn Thị Thắm

Thời gian: Sáng: 06/03, 08/03,15/03, 20/03, 22/03, 27/03, 29/03, 03/04, 20/03/2018

4.Môn học: Hóa Học II – Phòng P401 Khu Giảng Đường B

 • Giảng viên: CN SP Hóa Trần Thị Bích Thủy

Thời gian:Chiều : 02/03, 05/03, 07/03, 09/03, 12/03, 14/03, 16/03, 19/03, 21/03, 23/03, 27/03/2018

5.Môn học: Vật Lý Đại Cương- Lý Sinh – Phòng P401 Khu Giảng Đường B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ Nguyễn Văn Tùng

Thời gian:Chiều:28/03,30/03,05/04,10/04,12/04,17/04,19/04,24/04,26/04,02/05,04/05,07/05,09/05/2018

6.Môn học: Chính trị 2 – Phòng P401 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: Tiến Sĩ Trần Ngọc Hạnh

Thời gian:Chiều: 04/04, 09/04, 11/04, 13/04, 16/04, 18/04/2018

7.Môn học: Tiếng Anh 1 – Phòng P401 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ – Huỳnh Hoài An

Thời gian:Chiều:23/04, 27/04,11/05, 16/05, 18/05, 21/05/2018

  LỊCH HỌC THỰC HÀNH MÔN HÓA HỌC II VÀ MÔN THỰC VẬT DƯỢC (đi học 100% không được vắng buổi nào)

   (DÀNH CHO BẠN NÀO ĐÃ HỌC LÝ THUYẾT) 

8.Môn học: TH Hóa học II– Phòng TH Khu A

 • Giảng viên: CN SP Hóa – Cô Trần Thị Bích Thủy

Thời gian:Chiều:12/05,19/05,24/05,26/05,28/05,29/05/2018

Vào lúc: 15h30-17h30

9.Môn học: TH Thực Vật Dược– Phòng 402 khu B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ – Cô Trần Minh Hồng Lĩnh

Thời gian:Chiều: 30/05,31/05,01/06,02/06,03/06,04/06/2018

Vào lúc: 15h30-17h30

10.Môn học: Lý Thuyết Giải phẫu sinh lý– Phòng 401 khu B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ – Thầy Đặng Anh Tuấn

Thời gian:Chiều: 22/05,23/05,25/05,05/06,06/06,07/06,08/06,11/06,12/06,13/06,14/06/2018

11.Môn học: Hóa sinh – Phòng 501 khu B

 • Giảng viên: PGS-Tiến sĩ – Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Sáng-Chiều: 20/05,27/05,03/06

12.Môn học: Pháp luật – Phòng 501 khu B

 • Giảng viên:Tiến sĩ – Trần Ngọc Hạnh

Thời gian: Sáng: 01/06, Sáng-chiều: 02/06, Sáng: 04/06, Sáng-chiều: 05/06

(lưu ý: Chiều 02/06 những bạn nào học TH TVD thì học Môn pháp luật đến 15h30 sẽ lên học TH

Chiều 05/06 vẫn học GPSL bình thường cho đến 15h30 lên làm bài kiểm tra môn pháp luật)

13.Môn học: Sinh học di truyền – Phòng 503 khu B

 • Giảng viên: Thạc sĩ – Cô Trần Minh Hồng Lĩnh

Thời gian: Chiều: 27/06,28/06,04/07,10/07,12/07,16/07

14.Môn học: Tin Học – Phòng 402 khu B

 • Giảng viên: Thạc sĩ – Thầy Trần Thế Bảy

Thời gian: Chiều:02/07,03/07,05/07,09/07,11/07,13/07

15.Môn học: Hóa Học I – P.402 khu B 

Giảng viên: Cô Thị Điều – Thạc sĩ 

Thời gian: Chiều: 23/08;24/08;27/08;28/08;29/08;30/08;31/08

 Lịch học bù các môn.

Môn học: Thực vật Dược

Giảng viên: Cô Trang.

Thời gian: Sáng: 27/8, 28/8, 29/8, 5/9, 7/9, 11/9, 13/9, 18/9, 20/9, 21/9, 25/9.

Môn học: Hoá học 1

Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Cô Ngân

Thời gian: Sáng: 16/8; 20/8; 22/8; 24/8; 27/8; 29/8; 11/10; 12/10; 15/10; 16/10.

Môn học: Chính trị 1

Giảng viên: Cử nhân – Lê Bảo Tâm.

Thời gian: Sáng: 17/10, 23/10, 24/10, 25/10, 29/10, 1/11.

Môn học: Giáo dục thể chất.

Giảng viên: Cử nhân Mễ Văn Hùng.

Thời gian: Sáng: 18/10, 19/10, 22/10, 26/10, 30/10, 31/10

Môn học: VI sinh – Ký sinh trùng.

Giảng viên: Thạc sĩ Mai Bích Chi.

Thời gian: Sáng: 27/09, 28/9, 2/10, 3/10, 5/10, 9/10.

Môn học: Tin học

Giảng viên: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính – Trần Thế Bảy.

Thời gian: Sáng: 12/9, 14/9, 17/9, 19/9, 24/9, 26/09.

Môn học: Y Đức

Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng: 10/09, 14/09, 01/10, 04/10, 08/10, 10/10.

Môn học: TH GPSL

Giảng viên: Bác Sĩ Dương Trường Giang

Thời gian: Sáng: 22/10, 26/10, 30/10, 31/10, 02/11, 05/11

 Môn học: TH Thực Vật Dược

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Tuyết

Thời gian: ( Ca 1 ) Sáng : 07/11,( P.401 ),  13/11 ( P.502 ) Chiều 09/11, Sáng 27/11 ( P.401 )

Thời gian: ( Ca 2 ) Chiều: 08/11,Sáng 17/11, Chiều 13/12, 14/12

 Môn học: Giáo Dục Thể Chất

Giảng viên: Cử Nhân Mễ Văn Hùng

Thời gian: Sáng: 15/11, 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11

 Môn học: TH Hóa Học 1

Giảng viên: Th.s Cô Nguyễn Thị Kim Ngân

Thời gian: Ca 1 ( 07h45′- 09h00 ) + Ca 2 ( 09h15′- 11h00 ): Sáng 11/12, 15/12, 17/12, 20/12/2018

Thời gian: Ca 3 ( 07h45′- 09h00 ) + Ca 4 ( 09h15′- 11h00 ):  Sáng 16/12, 18/12, 23/12, 24/12/2018

16. Môn học: Pháp Luật

Giảng viên: Thạc Sĩ Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian: Sáng:  22/01, 20/02, 27/02, 28/02, 06/03, 07/03/2019

17. Môn học: Vật Lí Đại Cương- Lý Sinh

Giảng viên: Thạc Sĩ Thị Điều

Thời gian: Sáng 12/02, 13/02, 14/02, 15/02, 18/02, 19/02, 19/04, 22/04, 23/04,  24/04, 25/04, 26/04, 29/04/2019

18. Môn học: Bệnh Học

Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Phụng

Thời gian: Sáng: 21/02, 22/02, 26/02, 01/03, 04/03, 05/03, 11/03, 15/03, 18/03/2019

19. Môn học: Chính Trị 2

Giảng viên: Nguyễn Thị Hà

Thời gian: Sáng 10/03, 12/03, 13/03, 14/03, 25/03, 26/03/2019

20. Môn học: Hóa Học 2

Giảng viên: Trần Thị Kim Ngân

Thời gian: Sáng 19/03, 20/03, 21/03, 22/03, 27/03, 28/03, 08/04, 09/04, 10/04, 16/04/2019

21. Môn học: TH Hóa Học 2

Giảng viên: Trần Thị Kim Ngân

Thời gian:  Ca 1 ( 07h30- 09h30 )- Ca 2 ( 09h30- 11h30 )  Sáng 17/05, 27/05, Chiều 06/06, 07/06/2019

Thời gian:  Ca 3 ( 07h30- 09h30 )- Ca 4 ( 09h30- 11h30 )  Chiều 05/06, Sáng 07/06, Sáng- Chiều 08/06/2019

22. Môn học: Hóa Sinh 

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết- PGS-TS Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Sáng  04/04, 05/04, 02/05, 03/05, 06/05, 16/05/2019

23. Môn học: TH Hóa Sinh

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian:  Ca 1 ( 07h30- 09h30 ), chiều ( 13h30-15h30 )- Ca 2 ( 09h30- 11h30 ), chiều ( 15h30-17h30 ):  Sáng 30/05, Chiều 31/05, Sáng 02/06/2019

Thời gian:  Ca 3 ( 07h30- 09h30 ), chiều ( 13h30-15h30 )- Ca 4 ( 09h30- 11h30 ), chiều ( 15h30-17h30 ): Chiều 30/05, Sáng 31/05, Chiều 02/06/2019

24. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 1

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Sáng 20/05, 21/05, 22/05, 23/05, 24/05, 03/06/2019

25. Môn học: Dược Liệu

Giảng viên: DS Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian: Sáng 07/05, 08/05, 09/05, 10/05, 13/05, 14/05, 15/05, 28/05, 29/05/2019

26. Môn học:TH  Dược Liệu

Giảng viên: DS Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian:  Ca 1 ( 07h30- 09h30 )- Ca 2 ( 09h30- 11h30 ): Sáng – Chiều 04/06, Sáng 05/06,  06/06/2019

27. Môn học: Toán Xác Suất Thống Kê  Y Học

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thúy

Thời gian: Sáng 27/06, 28/06,  02/07, 06/07, 07/07, 17/07, 18/07, 19/07/2019

28. Môn học: Quản Trị Kinh Doanh Dược

Giảng viên: Th.s Đoàn Tố Như

Thời gian: Sáng 05/07, chiều 11/07, 16/07, 19/07, sáng 25/07, 26/07/2019

29. Môn học: Đảm Bảo Chất Lượng Thuốc

Giảng viên: DS Nguyễn Trần Ngọc Long

Thời gian: Sáng 09/07, 10/07, 11/07, 12/07, 15/07, 16/07/2019

Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH- GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2

Thời gian: TỪ NGÀY 05/09 – 22/09/2019

LƯU Ý: THỜI GIAN ĐÓNG CHI PHÍ ĂN Ở NỘI TRÚ TỪ NGÀY 16/08 – 30/8/2019 Tại phòng Đào tạo. SV NÀO KHÔNG HOÀN THÀNH SẼ BỊ ĐÌNH CHỈ KHÓA HỌC GDQP-AN THEO QUY CHẾ 

30. Môn học: Dược Liệu 2

Giảng viên: Ds. 

Thời gian: Sáng 01/10, 02/10. 03/10, 04/10, 08/10, 10/10, 14/10, 16/10, 18/10/2019

31. Môn học: Hóa Dược 1

Giảng viên: Ds. Nguyễn Thị Thương

Thời gian: Sáng: 22/10, 24/10, 28/10, 30/10, 01/11, 04/11, 06/11, 08/11, 11/11, 13/11/2019

32. Môn học: TH Hóa Dược 1 ( P. X9 )

Giảng viên: Ds. Nguyễn Thị Kim Anh 

Thời gian: Ca 1 ( 07h30- 11h30 ): Sáng  20/11, 25/11, 27/11/2019

Thời gian: Ca 2 ( 13h30- 17h30 ): Chiều 20/11, 25/11, 27/11/2019

Thời gian: Ca 3 ( 07h30- 11h30 ): Sáng  06/11, 22/11,  26/11/2019

Thời gian: Ca 4 ( 13h30- 17h30 ): Chiều 06/11, 22/11,  26/11/2019

33. Môn học: TH  Dược Liệu 2 ( P. 501 )

Giảng viên: Ds. Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian: Ca 1 ( 07h30- 09h30 ): Sáng  28/11, 29/11, 02/12, 03/12/2019

Thời gian: Ca 2 ( 09h30- 11h30 ): Sáng  28/11, 29/11, 02/12, 03/12/2019

34. Môn học: Kinh Tế Dược

Giảng viên: Ds. Bùi Thị Minh Thư

Thời gian: Sáng: 31/12/2019, 02/01, 03/01, 07/01…../2020

35. Môn học: Pháp Chế Dược

Giảng viên: Ds. Bùi Thị Tố Trinh

Thời gian: Sáng: 08/01, 09/01, 10/01, 13/01, 14/01, 15/01/2020

36. Môn học: Dược Lí 1

Giảng viên: CK1. Lý Thanh Long

Thời gian: Sáng: 17/02, 18/02, 19/02, 20/02, 21/02, 24/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/02/2020

37. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 2

Giảng viên: Th.s Phan Thị Kim Yến

Thời gian: Sáng: 25/05, 27/05, 03/06, 08/06, 15/06, 17/06/2020

38. Môn học: TH Hóa Dược 2 ( 04 Buổi – P. X9 )

Giảng viên: Ths. Nguyễn Phan Nhật Linh

Thời gian: Sáng: 26/05, 28/05, 01/06, 02/06/2020

39. Môn học: Kinh Tế Dược ( Tiếp )

Giảng viên: Ds. Bùi Thị Minh Thư

Thời gian: Sáng 09/06, 10/06, 11/06/2020

40. Môn học: TH Bào Chế 1 ( 04 Buổi – P. X9 )

Giảng viên: Ds. Lê Anh Đào

Thời gian: Sáng: 16/06, 18/06, 19/06, 22/06/2020

41. Môn học: Ôn tập và kiểm tra môn: Dược lí 1 ( 02 Buổi – P. 501)

Giảng viên: Ds. Lý Thanh Long

Thời gian: Sáng: 01/07, 03/07/2020

42. Môn học: Ôn tập và kiểm tra môn: Hóa Dược 2 ( 02 Buổi – P. 501)

Giảng viên: Th.s Nguyễn Phan Nhật Linh

Thời gian: Sáng: 02/07, 06/07/2020

43. Môn học: Ôn tập và kiểm tra môn: Dược lý 2 ( 02 Buổi – P. 501)

Giảng viên: Ds. Lý Thanh Long

Thời gian: Sáng: 13/07, 14/07/2020

44. Tiếng Anh Chuyên Ngành

Sáng:27/10,28/10,29/10,30/10,02/11,03/11/2020

Phòng học: Lý thuyết 09

Giảng viên: Cô Đoàn Tố Như

45. Kiểm nghiệm thuốc

Sáng: 05/11,06/11,09/11,10/11,11/11,12/11,13/11,16/11/2020

Phòng học: Lý thuyết 10

Giảng viên: Cô Lê Anh Đào

46. Thực hành Kiểm nghiệm thuốc

Sáng: 17/11,18/11,19/11, 23/11, 24/11, 25/11/2020

Phòng học: Thực hành Hoá dược – Kiểm nghiệm – Bào chế

Giảng viên: Cô Bùi Thị Minh Thư

47. Dược lý 2

Sáng: 26/11,27/11,30/11,01/12,02/12,03/12,04/12,07/12,08/12, 09/12/2020

Phòng học: Lý thuyết 10

Giảng viên: Thầy Lý Thanh Long

48. Thực hành Dược lý 2

Sáng: 10/12,11/12,14/12,15/12/2020

Phòng: Lý thuyết 09

Giảng viên: Thầy Lý Thanh Long

49. Thực hành Bào chế 2

Sáng: 21/12, 22/12, 23/12, 24/12/2020

Phòng thực hành 05

Giảng viên: Cô Lê Anh Đào

VI. HỌC KỲ VI

                                                                                     LỊCH HỌC

1. Kỹ Năng Giao Tiếp  Bán Thuốc – Lý Thuyết ( 06 buổi )

Sáng: 19/01, 20/01, 21/01, 26/01, 30/01, 01/02/2021

Phòng học: Lý thuyết 10

Giảng viên: Cô Nguyễn Trần Ngọc Long

2. Kỹ Năng Giao Tiếp  Bán Thuốc – Thực Hành ( 03 buổi )

Sáng: 27/01, 28/01, 29/01/2021

Phòng học: Lý thuyết 10

Giảng viên: Cô Lâm Dân Phương Trúc

3. Dược Lâm Sàng – Lý Thuyết ( 08 buổi )

Sáng: 02/02, 03/02, 19/02, Sáng- Chiều: 15/03, 16/03, Sáng 17/03/2021

Phòng học: Lý thuyết 10

Giảng viên: Thầy Lý Thanh Long

4. Dược Lâm Sàng – Thực Hành ( 02 buổi )

Chiều 17/03, Sáng 18 /03/2021

Phòng học: Lý thuyết 10

Giảng viên: Thầy Lý Thanh Long

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ VI

https://drive.google.com/file/d/1cW0n6hJET-KYZXAT1eL_BHT9ruuyauUb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13k32oj1ofYQ3vi4pHDKhcNQwffk5ji9t/view?usp=sharing

Tổng cộng 9.960.000 đồng

Thời gian thu: Từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 01/02/2021

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên hoàn thành học phí đến trước ngày 02/02/2021. Trường hợp sinh viên không nộp các khoản học phí và kinh phí theo đúng thời hạn thông báo, Nhà trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập theo Quy chế.

Sinh viên thuộc các diện : hộ nghèo , vùng kinh tế đặc biệt khó khăn,… có giấy xác nhận của địa phương tới trực tiếp phòng đào tạo nhà trường hướng dẫn làm đơn xin gia hạn thời gian học phí.

Sinh viên không đóng đủ học phí đúng hạn sẽ áp dụng 2 hình thức :

1. Đình chỉ học trong 1 tháng đầu tiên

2. Sau 1 tháng vẫn chưa hoàn thành học phí sẽ quyết định thôi học.

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn : làm đơn xin gia hạn học phí, kèm theo đơn xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã về hoàn cảnh của mình sẽ được gia hạn học phí thêm.

Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn:

https://drive.google.com/file/d/1hMLJCecKMN9mBmDtZ5Uyj1klt5Ryqxh5/view?usp=sharing

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới