Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1004 – Khóa 10

Đánh giá: 1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (10 đánh giá, trung bình: 2,80 trong tổng số 5)
Loading...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS1004

1. Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.401

Giảng viên: Thầy Dương Trường Giang-BS; Thầy Trần Quốc Bảo-CN

Thời gian: Chiều: 16/08;20/08;24/08;27/08;28/08;29/08;30/08;31/08;05/09;11/09/2018

2. Môn học: Thực vật dược – P.401

Giảng viên: Cô Bùi Thị Thùy Trang – DS 

Thời gian: Chiều: 17/08;21/08;22/08;23/08;04/09;06/09;10/09;12/09;14/09;19/09; 06/10;13/10/2018

3. Môn học: Hoá học 1

Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ- Cô Ngân

Thời gian: Chiều: 01/10, 02/10, 03/10, 05/10, 09/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 29/10/2018

4. Môn học: Chính trị 1

Giảng viên: Tiến sĩ Trần Ngọc Hạnh

Thời gian: Chiều: 12/10, 15/10, 16/10, 18/10, 19/10, 22/10/2018

5. Môn học: Sinh học di truyền

Giảng viên: Cử nhân Nguyễn Thị Kim Tuyến

Thời gian: Chiều: 02/11, 05/11, 06/11,07/11, 08/11, 09/11/2018

6. Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng

Giảng viên: Thạc sĩ – Mai Bích Chi

Thời gian: Chiều: 24/9, 25/9, 26/9, 4/10, 8/10, 10/10/2018

7. Môn học: Y Đức

Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều: 07/09, 13/09, 17/09, 18/09, 20/09, 28/09/2018

8. Môn học: TH Hóa Học 1

Giảng viên: Th.s Trần Thị Kim Ngân

Ca 1 ( Thời Gian: 07h45′- 09h15′ ) Sáng: 24/10, 25/10, Chiều 30/10, 31/10/2018

Ca 2 ( Thời Gian: 09h30′- 11h00 ) Sáng: 24/10, 25/10, Chiều 30/10, 31/10/2018

Ca 3 ( Thời Gian: 07h45′- 09h15′ ) Sáng: 26/10, 29/10, 30/10, 31/10/2018

Ca 4 ( Thời Gian: 09h30′- 11h00 ) Sáng: 26/10, 29/10, 30/10, 31/10/2018

9. Môn học: Tin học

Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thế Bảy

Thời gian: Chiều: 01/11, 10/11, 12/11,14/11, 15/11, 19/11

10. Môn học: TH GPSL

Giảng viên: BS Dương Trường Giang

Thời gian:  Chiều: 13/11, 20/11, 22/11, 23/11, 05/12, 06/12/2018

11. Môn học: Giáo Dục Thể Chất

Giảng viên: CN Mễ Văn Hùng

Thời gian:  Chiều: 16/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11, 04/12/2018

12. Môn học: TH Thực Vật Dược

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hồng Tuyết

Thời gian: Ca 1. Sáng- Chiều: 01/12 ( P.502 ), 02/12/2018 ( P. 401 )

Thời gian: Ca 2   Sáng- Chiều: 24/11( P.502 ), 02/12/2018 ( P. 401 )

13. Môn học: Pháp Luật

Giảng viên: CN Lê Bảo Tâm

Thời gian: Chiều: 21/01, 22/01, 23/01, 24/01, 25/01, 22/03/2019

14. Môn học: Bệnh Học

Giảng viên: BS Nguyễn Thanh Hậu

Thời gian: Chiều 12/02, 14/02, 15/02,…./2019

15. Môn học: Hóa Sinh

Giảng viên: CN Võ Thị Thùy Trang

Thời gian: Chiều 18/02, 19/02, 20/02, 21/02, 22/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/02/2019

16. Môn học: Dược Liệu 1

Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian: Sáng 07/03, Sáng- Chiều 08/03, 11/03, Sáng 12/03, Sáng- Chiều 13/03, Sáng 14/03, 15/03/2019

17. Môn học: TH  Dược Liệu 1

Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian: Sáng Ca 1 ( 7h30- 9h30) , Ca 2 ( 9h30-11h30), Chiều Ca 1 ( 13h30 – 15h30 ), Ca 2 ( 15h30 – 17h30 ):  Sáng 18/03, Chiều 19/03 ,Sáng 20/03, Chiều 21/03/2019

Thời gian:  Sáng Ca 3 ( 7h30- 9h30) , Ca 4 ( 9h30-11h30), Chiều Ca 3 ( 13h30 – 15h30 ), Ca 4 ( 15h30 – 17h30 ): Chiều 18/03, Sáng 19/03, Chiều 20/03, Sáng 21/03/2019

18. Môn học: Hóa Học II

Giảng viên: Th.s Trần Thị Kim Ngân

Thời gian: Chiều 25/03, 26/03, 28/03, 29/03, 08/04, 09/04, 10/04, 11/04, 12/04, 18/04/2019

19. Môn học: TH  Hóa Học II

Giảng viên: Th.s Trần Thị Kim Ngân

Thời gian: Sáng Ca 1 ( 7h30- 9h30) , Ca 2 ( 9h30-11h30), Chiều Ca 1 ( 13h30 – 15h30 ), Ca 2 ( 15h30 – 17h30 ): Chiều 17/05, Sáng 23/05, Chiều 27/05, Chiều 04/06/2019

Thời gian:  Sáng Ca 3 ( 7h30- 9h30) , Ca 4 ( 9h30-11h30), Chiều Ca 3 ( 13h30 – 15h30 ), Ca 4 ( 15h30 – 17h30 ): Chiều 22/05, 23/05, Chiều 24/05, Sáng 05/06/2019

20. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 1

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Chiều 01/04, 02/04, 03/04, 04/04, 05/04, 17/04/2019

21. Môn học: Bệnh Học ( Tiếp theo )

Giảng viên: BS Nguyễn Thanh Hậu

Thời gian: Chiều  22/04, 23/04, 24/04, 25/04, 26/04, 06/05, 08/05/2019

22. Môn học: Vật Lí Đại Cương

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Chiều 02/05, 03/05, 07/05, 09/05, 10/05, 18/05, 20/05, 21/05,  28/05, 29/05, 30/05, 31/05/2019

23. Môn học: TH  Hóa Sinh

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng Ca 1 ( 7h30- 9h30) , Ca 2 ( 9h30-11h30):  Sáng 02/05, 07/05, Chiều 23/05/2019

Thời gian:  Sáng Ca 3 ( 7h30- 9h30) , Ca 4 ( 9h30-11h30), Sáng 03/05, 08/05, 10/05/2019

24. Môn học: Chính Trị 2 ( Phòng Khu A )

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hà

Thời gian:  Sáng – Chiều 15/05, sáng 20/05, 21/05, sáng- chiều 26/05/2019

27. Môn học: Toán Xác Suất Thống Kê  Y Học

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thúy

Thời gian: Chiều 27/06, 28/06, 02/07, 06/07, 07/07, 17/07, 18/07, 19/07/2019

28. Môn học: Quản Trị Kinh Doanh Dược

Giảng viên: Th.s Đoàn Tố Như

Thời gian: Chiều 03/07, 04/07, 08/07, 22/07, 23/07, 24/07/2019

29. Môn học: Đảm Bảo Chất Lượng Thuốc

Giảng viên: DS Nguyễn Trần Ngọc Long

Thời gian: Chiều 09/07, 10/07, 11/07, 12/07, 15/07, 16/07/2019

Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH- GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2

Thời gian: TỪ NGÀY 05/09 – 22/09/2019

LƯU Ý: THỜI GIAN ĐÓNG CHI PHÍ ĂN Ở NỘI TRÚ TỪ NGÀY 16/08 – 30/8/2019 Tại phòng Đào tạo. SV NÀO KHÔNG HOÀN THÀNH SẼ BỊ ĐÌNH CHỈ KHÓA HỌC GDQP-AN THEO QUY CHẾ 

30. Môn học: Dược Liệu 2

Giảng viên: Ds. Nguyễn Thị Dung

Thời gian: Chiều 01/10, 02/10. 03/10, 04/10, 08/10, 10/10, 14/10, 16/10, 18/10/2019

31. Môn học: Hóa Dược 1

Giảng viên: Ds. Nguyễn Thị Thương

Thời gian: Chiều: 22/10, 24/10, 28/10, 30/10, 01/11, 04/11, 06/11, 08/11, 11/11, 13/11/2019

32. Môn học: TH  Hóa Dược 1

Giảng viên: Ds. Nguyễn Thị Kim Anh

Thời gian: Ca 1 ( 07h30-11h30 ) Sáng 19/11, 21/11, 24/11/2019

Thời gian: Ca 2 ( 13h30-17h30 ) Chiều 19/11, 21/11, 24/11/2019

33. Môn học: TH  Dược Liệu 2 ( P. 501 )

Giảng viên: Ds. Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian: Ca 1 ( 13h30- 15h30 ): Chiều  28/11, 29/11, 02/12, 03/12/2019

Thời gian: Ca 2 ( 15h30- 17h30 ): Chiều  28/11, 29/11, 02/12, 03/12/2019

34. Môn học: Kinh Tế Dược 

Giảng viên: Ds. Bùi Thị Minh Thư

Thời gian: Chiều:  31/12/2019, 02/01, 03/01, 06/01, 07/01, 03/02, 04/02, 05/02/2020

35. Môn học: Pháp Chế Dược

Giảng viên: Ds. Bùi Thị Tố Trinh

Thời gian: Chiều : 08/01, 09/01, 10/01, 13/01, 14/01, 15/01/2020

36. Môn học: Dược Lí 1

Giảng viên: CK1. Lý Thanh Long

Thời gian: Chiều: 17/02, 18/02, 19/02, 21/02, 22/02, 24/02, 25/02, 26/02, 28/02, 29/02/2020

37. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 2

Giảng viên: Th.s Phan Thị Kim Yến

Thời gian: Chiều: 25/05, 08/06, 15/06, 25/06, 26/06, 29/06/2020

38. Môn học: TH Hóa Dược 2 ( 04 Buổi – P. X9 )

Giảng viên: Ths. Nguyễn Phan Nhật Linh

Thời gian: Chiều: 26/05, 28/05, Sáng 27/05, Chiều 01/06/2020

39. Môn học: Kinh Tế Dược ( Tiếp )

Giảng viên: Ds. Bùi Thị Minh Thư

Thời gian: Sáng 12/06, Chiều 23/06, 24/06/2020

40. Môn học: TH Bào Chế 1 ( 04 Buổi – P. X9 )

Giảng viên: Ds. Lê Anh Đào

Thời gian: Chiều: 16/06, 18/06, 19/06, 22/06/2020

41. Môn học: Ôn tập và kiểm tra môn: Dược lí 1 ( 02 Buổi – P. 501)

Giảng viên: Ds. Lý Thanh Long

Thời gian: Chiều: 01/07, 03/07/2020

42. Môn học: Ôn tập và kiểm tra môn: Hóa Dược 2 ( 02 Buổi – P. 501)

Giảng viên: Th.s Nguyễn Phan Nhật Linh

Thời gian: Chiều: 02/07, 06/07/2020

43. Môn học: Ôn tập và kiểm tra môn: Dược lý 1 ( 02 Buổi – P. 501)

Giảng viên: Ds. Lý Thanh Long

Thời gian: Chiều: 13/07, 14/07/2020

44. Bào chế 2

Chiều:20/10,21/10,22/10,23/10,26/10,27/10,28/10,29/10,30/10,02/11,03/11,04/11/2020

Phòng học: Lý thuyết 01

Giảng viên: Cô Lê Anh Đào

45. Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 05/11,09/11,10/11,Sáng chiều 12/11,13/11, chiều 16/11/2020

Phòng học: Lý thuyết 01 (chiều), Sáng phòng Lý thuyết 10

Giảng viên: Thầy Nguyễn Tuấn Anh

46. Tổ chức quản lý dược

Chiều: 17/11, 18/11, 19/11, 23/11, 24/11, 25/11, 28/11/2020
Phòng học: Lý thuyết 01

Giảng viên: Cô Nguyễn Phan Nhật Linh

47. Thực hành Kiểm nghiệm thuốc (6 buổi)

Sáng Chiều: 26/11, 27/11, 30/11/2020

Phòng học: Thực hành 05

Giảng viên: Cô Bùi Thị Minh Thư

48. Tiếng anh chuyên ngành

Chiều: 01/12, Sáng chiều 02/12, 03/12, chiều 04/12/2020

Phòng học: Lý thuyết 01

Giảng viên: Cô Trần Thị Minh Tuyến

49. Thực hành Dược lý 2

Chiều: 09/12, 10/12, 11/12, 14/12/2020

Phòng thực hành 03

Giảng viên: Thầy Nguyễn Quốc Trung

50. Thực hành Bào chế 2

Sáng chiều: 15/12, 16/12/2020

Phòng thực hành 05

Giảng viên: Cô Lê Anh Đào

VI. HỌC KỲ VI

LỊCH HỌC

TỪ NGÀY 02/02/2021 – 18/02/2021: NGHỈ TẾT ÂM LỊCH & NGHỈ DỊCH

1. Dược Lâm Sàng – Lý Thuyết

Sáng – Chiều: 18/01, 19/01, 20/01, 21/01/2021

Phòng học: Lý thuyết 01

Giảng viên: Thầy Lý Thanh Long

2. Dược Lâm Sàng – Thực hành

Sáng- Chiều: 25/01, 26/01/2021

Phòng học: Lý thuyết 01

Giảng viên: Thầy Lý Thanh Long

3. Kỹ Năng Giao Tiếp  Bán Thuốc – Lý Thuyết

Sáng – Chiều : 27/01, 28/01, 29/01/2021

Phòng học: Lý thuyết 01

Giảng viên: Cô Nguyễn Trần Ngọc Long

4. Kỹ Năng Giao Tiếp  Bán Thuốc – Thực hành

Sáng : 30/01, 01/02, 17/03/2021

Phòng học: Lý thuyết 01

Giảng viên: Cô Lâm Dân Phương Trúc

5. Marketing dược – Lý thuyết (Học online 6 buổi)

Chiều: 22/02, 23/02, 24/02, 25/02, 26/02, 01/03, Sáng chiều 15/03/2021 (Ôn tập & Kiểm tra)

Phòng học: Lý thuyết 01

Giảng viên: Cô Trần Mộng Tố Tâm

TỪ NGÀY 02/03/2021 – 12/03/2021: SINH VIÊN THỰC TẬP BỆNH VIỆN HOOC MÔN + ĐT NGHỀ NGHIỆP

6. Marketing dược – Thực hành

Chiều: 24/03, 25/03/2021

Phòng học: Lý thuyết 01

Giảng viên: Cô Bùi Thị Minh Thư

TỪ NGÀY 29/03/2021 – 23/04/2021: SINH VIÊN THỰC TẬP NHÀ THUỐC

LỊCH NGHỈ LỄ 30/04 – 01/05/2021

Đối tượng: Các sinh viên hệ Chính quy, Liên Thông, Văn Bằng 2, Chính Quy 2 năm

Thời gian nghỉ: Từ Thứ 6 (ngày 30/04/2021) đến hết Chủ nhật (ngày 02/05/2021). Ngày 03/05/2021 sinh viên quay trở lại học bình thường theo thời khóa biểu của Trường.

Lưu ý: Đối với các lớp đang đi thực tập tại Bệnh viện, Nhà thuốc. Nếu có lịch phân công từ Bệnh viện, Nhà thuốc các sinh viên phải tham gia đầy đủ theo sự phân công của Bệnh viện, Nhà thuốc.

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP

1. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN DƯỢC LIỆU – LÝ THUYẾT (02 BUỔI)

Chiều: 03/05, 04/05/2021

Phòng học: Lý thuyết 01

Giảng viên: Thầy Nguyễn Quốc Trung

2. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN DƯỢC LÝ – LÝ THUYẾT (02 buổi ) Học online

Mã lớp: ddtmedh – ID: 8936003909 – PASS: 930832

Sáng: 28/05, 31/05/2021

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thắm

3. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN BÀO CHẾ – LÝ THUYẾT (02 buổi ) Học online

Mã lớp: ikorx22 – ID: 422 051 8637 – PASS: 07

Sáng: 14/05, 17/05/2021

Giảng viên: Cô Lê Anh Đào

4. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN PHÁP CHẾ TCQL DƯỢC (02 buổi ) Học online

Mã lớp: cge3xyy – ID: 504 132 4003 – PASS: nhdiem

Sáng: 20/05, 21/05/2021

Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Diễm

5. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA DƯỢC – LÝ THUYẾT (02 buổi ) Học online

Mã lớp: nwpws44 – ID: 9281524493 – PASS: 123456789

Sáng: 24/05, 25/05/2021

Giảng viên: Thầy Lý Thanh Long

6. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ (02 BUỔI)

Chiều: 05/05, 06/05/2021

Phòng học: Lý thuyết 01

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hà

7. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN DƯỢC LIỆU – THỰC HÀNH (02 BUỔI)

Chiều: 07/05, …..

Phòng học: Lý thuyết 01

Giảng viên: Thầy Nguyễn Quốc Trung

TỪ NGÀY 24/05/2021 – …/…/2021: SINH VIÊN THỰC TẬP BỆNH VIỆN TÂN PHÚ + ĐT BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Thông báo kế hoạch THI LẦN 2 HK 1 năm học 2020-2021

(Tức Kì 5 khóa 10, Kì 3 Khóa 11, Kì 1 Khóa12)

– Thời gian đăng kí: Ngày 11/04, 12/04, 13/04, 17/04, 18/04/2021
– Thời gian THI: Ngày 24/04, 25/04/2021
– Đề cương ôn thi: Ôn đề cương thi Lần 1.

1. Kế hoạch thi lại học kì 1 năm học 2020-2021: https://drive.google.com/file/d/1zE9sbsJrJcKoVvENiI1hLmaVpxqmliTO/view?usp=sharing

2. Danh sách sinh viên dự thi: 

+ Khóa 10:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EqzXRXXGjSy9p2SPHrfq4Ol8yBW0VHgj/edit#gid=42022717

+ Khóa 11:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oxtwHjmI7d0HYTrhRKNGNXTSO5M9Q_Q5/edit#gid=1831655965

+ Khóa 12:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FIzI8wWEcEkm-fe31ws7QYdXBWWehDtu/edit#gid=776080832

3. Thời gian, chia ca thi, phòng thi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yCBvdDPUX9oIN6bUCIVX4o-QKaPX1YzW/edit#gid=1611024468

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP CAO ĐẲNG K10

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ VI

https://drive.google.com/file/d/1cW0n6hJET-KYZXAT1eL_BHT9ruuyauUb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13k32oj1ofYQ3vi4pHDKhcNQwffk5ji9t/view?usp=sharing

Tổng cộng 9.960.000 đồng

Thời gian thu: Từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 01/02/2021

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên hoàn thành học phí đến trước ngày 02/02/2021. Trường hợp sinh viên không nộp các khoản học phí và kinh phí theo đúng thời hạn thông báo, Nhà trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập theo Quy chế.

Sinh viên thuộc các diện : hộ nghèo , vùng kinh tế đặc biệt khó khăn,… có giấy xác nhận của địa phương tới trực tiếp phòng đào tạo nhà trường hướng dẫn làm đơn xin gia hạn thời gian học phí.

Sinh viên không đóng đủ học phí đúng hạn sẽ áp dụng 2 hình thức :

1. Đình chỉ học trong 1 tháng đầu tiên

2. Sau 1 tháng vẫn chưa hoàn thành học phí sẽ quyết định thôi học.

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn : làm đơn xin gia hạn học phí, kèm theo đơn xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã về hoàn cảnh của mình sẽ được gia hạn học phí thêm.

Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn:

https://drive.google.com/file/d/1hMLJCecKMN9mBmDtZ5Uyj1klt5Ryqxh5/view?usp=sharing

 

THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI FPT LONG CHÂU

Thời gian: 15/11/2021 (Đợt 2 đi tiếp – 2 tuần – Từ 15/11 – 28/11).

Điều kiện:

  • Đã tiêm đủ 2 mũi vaccin phòng Covid-19 (mũi 2 đã được tiêm ít nhất 14 ngày). Là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày.
  • (Lưu ý: Phải xuất trình được giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi hoặc giấy F0 đã khỏi bệnh).
  • Thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang – Khoảng cách – Khai báo y tế – Khử khuẩn – Không tụ tập đông người).

Danh sách: Các lớp và danh sách được đính kèm trong file. Xem tại: https://bom.to/SmGzbD

 

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới