THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU & PHCN MTL133002

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU & PHCN MTL133002

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h30

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường thông báo đến toàn thể Sinh viên sẽ tham gia Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 bằng hình thức học online qua ứng dụng Zoom

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và tham gia lớp học online: https://drive.google.com/file/d/17GQ6h4mkag9ItKotl9yj-xNq4LZxYOrj/view?usp=sharing

Thời gian tổ chức khai giảng 14h30 ngày 06/09 ID và Pass sẽ thông báo trong nhóm K13

LỊCH HỌC

Môn: Y Đức – Học Online

Thời Gian: Chiều 14/9, 16/9, 21/9, 23/9, 28/9, 30/9/2021

Môn: Vi sinh- Ký sinh trùng – Học Online

Thời gian: Chiều 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29/9/2021

Môn: Vật Lý Đại Cương

Thời gian: Chiều 5/10, 7/10, 11/10, 13/10, 15/10, 19/10, 21/10, 25/10, 27/10, 29/10, 2/11, 3/11/2021

Môn: Giáo Dục Thể Chất

Thời gian: Chiều 1/10, 4/10, 6/10, 8/10, 12/10, 14/10/2021

Học bổ sung dành cho sv chưa học

Môn: Giải phẫu sinh lý – Học Online

Thời gian: Chiều 4/11, 5/11, 9/11, 16/11, 23, 30/11, 1/12, 2/12,3/12,4/12

Môn: Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu 

Thời gian: chiều 8/11, 10/11, 12/11, 15/11, 17/11, 19/11, 22/11, 24/11, 26/11, 29/11/2021

Học bổ sung dành cho sv chưa học

Môn: Sinh học di truyền

Thời gian: Sáng 15/12,16/12, 21/12, 24/12, 28/12, 30 /12/2021

Môn: Tin học

Thời gian: 08/12, 10/12, 13/12, 14/12, 20/12, 22/12, 23/12, 27/12/2021

2022

Môn: Thực hành Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Chiều: 15/02,17/02,28/02,02/03, 08/03/2022, 10/03/2022

Phòng:  X7- Bình Thạnh

Ca 1: 13h30-15h30; MTL133001+2
Ca2: 15h30-17h30;MXN133001+2,MHS133001+2

Môn: Thực hành Hóa học

Thời gian:Chiều: 14/02,16/02,18/02,01/03/2022

Phòng: X8- Bình Thạnh

Ca 1: 13h30-15h30; MTL133001+2
Ca2: 15h30-17h30;MXN133001+2,MHS133001+2

Môn: Thực hành Vi sinh- Ký sinh trùng

Thời gian: Chiều: 09/03,11/03,15/03,17/03/2022

Môn: Hóa học

Thời gian: Chiều: 05/04,06/04,12/04,14/04,19/04,21/04,25/04/2022

Môn: Toán Xác suất thống kê y học

Thời gian: Chiều: 07/04,11/04,13/04,15/04,18/04,20/04,22/04/2022

Môn: Chính trị

Thời gian: Chiều: 17/05,18/05,19/05,20/05,23/05,24/05/2022: Học Online

Môn: Điều dưỡng cơ bản- Cấp cứu ban đầu ( Thực hành )

Thời gian: Chiều: 25/05,30/05,31/05,01/06,02/05,03/06/2022

Môn: Hóa sinh

Thời gian: Chiều: 04/06,05/06,11/06,12/06,13/06,14/06,15/06,16/06,17/06/2022

Môn: Thực hành Hóa sinh

Thời gian: Chiều: 21/06,23/06,25/06/2022

Môn: Tiếng anh cơ bản 1

Thời gian:Chiều : 05/07,07/07/09/07,11/07,13/07,15/07/2022

Môn: Bệnh học cơ sở – ONLINE

Thời gian:Chiều: 30/08,06/09,07/09,08/09,13/09,15/09,23/09,26/09,27/09,28/09/2022

Môn: Dược lý ( lý thuyết )

Thời gian: Chiều: 29/08,31/08,01/09,05/09,09/09,12/09,14/09,16/09/2022

Môn: Thực hành Dược lý

Thời gian: Chiều: 11/10,12/10,13/10,14/10,17/10,18/10/2022

Môn: Dinh dưỡng- Tiết chế

Thời gian: Chiều: 23/09,26/09,27/09,28/09,29/09,30/09/2022

 

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới