Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm TXN1001 – Khoá 10

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.501 Khu giảng đường 

Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) – Dương Trường Giang(BS)

Thời Gian: Chiều: 31/07; 02/8; 06/8; 08/8; 14/8; 16/8; 20/8; 21/8; 27/8; 06/09; 07/09/2018

Lịch bổ sung ( Lưu ý với những bạn nhập học sau đợt 30/07) : Sáng: 16/08;28/08;29/08;30/08;31/08 ( Học với lớp TĐD1002 ) 

2.Môn học: Sinh học di truyền – P.501 Khu Giảng đường

Giảng viên: Nguyễn Hồng Tuyết – CN

Thời gian: Chiều: 30/7; 01/8; 03/8; 09/8; 13/8; 24/8/2018

3.Môn học: Dinh dưỡng tiết chế – P.501 Khu Giảng đường

Giảng viên: Cô Lê Thị Hạnh – CN

Thời gian: Chiều:17/08;22/08;29/08;30/08;31/08;04/09/2018

4. Môn học: Hóa Học 1

Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ- Cô Ngân

Thời gian: Chiều: 07/08, 10/08, 15/08, 23/08, 28/08, 08/10, 10/10, 17/10, 18/10, 22/10/2018

5. Môn học: Chính trị 1

Giảng viên; Cử nhân Lê Bảo Tâm

Thời gian: Chiều: 11/09, 13/09, 17/09, 20/09, 21/09, 28/09/2018

6. Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng

Giảng viên; Thạc sĩ Mai Bích Chi

Thời gian: Chiều: 12/9, 14/9, 18/9, 19/9, 24/9, 26/9/2018

7. Môn học: Y Đức

Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều: 25/09, 27/09, 02/10, 03/10, 04/10, 05/10/2018

8. Môn học: Thực Hành Dinh Dưỡng Tiết Chế

Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều:  12/10, 26/10/2018

9. Môn học: Thực Hành Giải  Phẫu Sinh Lí

Giảng viên: BS- Dương Trường Giang

Thời gian: Chiều:  11/10, 15/10, 16/10, 19/10, 23/10, 25/10/2018

10. Môn học: Tin Học 

Giảng viên: Thạc Sĩ Trần Thế Bảy

Thời gian:Chiều: 24/10, 29/10, 05/11, 06/11, 7/11, 8/11/2018

11. Môn học: Giáo Dục Thể Chất

Giảng viên: CN Mễ Văn Hùng

Thời gian:Chiều:  30/10, 31/10, 01/11, 02/11, 13/11, 14/11/2018

12. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 1

Giảng viên: CN Hồ Hữu Hòa- Trần Quốc Bảo

Thời gian: Chiều: 21/11, 22/11, 23/11, 29/11, 30/11, 7/12, 11/12, 13/12…/2018

13. Môn học: TH Hóa Học 1

Giảng viên: Th.s Nguyễn Thị Kim Ngân

Thời gian: Ca 1 ( 13h45′- 15h00 ) + Ca 2 ( 15h15′ – 17h00 ) : Chiều: 15/12, 17/12, 21/12, 25/12/2018

Thời gian: Ca 3 ( 13h45′- 15h00 ) + 4 ( 15h15′ – 17h00 ): Chiều: 16/12, 20/12, 26/12, 02/01/2019

14. Môn học: Dược Lí

Giảng viên: DS Nguyễn Thị Thương

Thời gian: Chiều: 10/12, 12/12, 14/12, 18/12…/2018

15. Môn học: Dịch Tễ Và Bệnh Truyền Nhiễm

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Chiều: 21/01, 22/01, 23/01, 24/01, 25/01,03/06/2019

16. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Bản – Cấp Cứu Ban Đầu ( tiếp )

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều: 12/02, 15/02, 18/02/2019

17. Môn học: Vật Lí Đại Cương

Giảng viên: Th.s Thị Điều 

Thời gian: Chiều 20/02, 21/02, 22/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/02, 01/03, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03/2019

18. Môn học: Chính Trị 2

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hà

Thời gian: Chiều 15/03, 18/03, 19/03, 20/03, 21/03, 22/03/2019

14. Môn học: Dược Lí ( tiếp )

Giảng viên: DS Trần Thị Kim Anh

Thời gian: Chiều 25/03, 26/03, 27/03, 08/04, 09/04, 12/04,15/04, 16/04, 17/04, 26/04/2019

19. Môn học: TH Điều Dưỡng Cơ Sở 1

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian:  Ca 1 ( 13h30′- 15h30)  + Ca  2 ( 15h30- 17h30 ) Chiều 01/04, 03/05, 05/05, 11/04, 22/04, 24/04, 02/05, 10/05/2019

Thời gian:  Ca 3 ( 13h30′- 15h30)  + Ca  4 ( 13h30′- 15h30 ) Chiều 02/04, 04/04, 10/04, 18/04, 23/04, 04/05,  06/05, 11/05/2019

20. Môn học: TH Dược Lí

Giảng viên: DS Trần Thị Kim Anh

Thời gian: Chiều 03/05, 07/05, 08/05, 09/05/2019

21. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 1

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Chiều 13/05, 14/05, 15/05, 16/05, 17/05, 27/05/2019

22. Môn học: Hóa Sinh 

Giảng viên: PGS-TS Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Chiều 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 23/05, 24/05/2019

23. Môn học: TH Hóa Sinh

Giảng viên:CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian:  Ca 1 ( 13h30′- 15h30)  + Ca  2 ( 15h30- 17h30) Chiều 25/05, 28/05, 30/05/2019

Thời gian:  Ca 3 ( 13h30′- 15h30)  + Ca  4 ( 13h30′- 15h30 ) Chiều 26/05, 29/05, 31/05/2019

24. Môn học: Pháp Luật 

Giảng viên: Th.s Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian: Sáng 17/05, 31/05 ( P.401 ), Chiều 04/06, 05/06, Sáng- Chiều 07/06/2019 ( P.501 )

25. Môn học: Nâng Cao Sức Khỏe Hành Vi Con Người

Giảng viên: CN Hồ Hữu Hòa

Thời gian: Chiều 26/06, 27/06, 28/06, Sáng 13/07, 20/07/2019

26. Môn học: Toán Xác Suất Thống Kê Y Học

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thúy

Thời gian: Chiều 03/07, 04/07, 05/07, 08/07, 09/07, 10/07, 11/07, 12/07/2019

27. Môn học:  Hóa Phân Tích

Giảng viên: Ds. Lê Anh Đào

Thời gian: Chiều: 01/07, Sáng- chiều 02/07, 15/07, 16/07, Sáng 18/07/2019

28. Môn học:  Sức Khỏe Môi Trường

Giảng viên: CN Phạm Đức Nam

Thời gian: Chiều 03/09, 04/09, 05/09, 06/09, 09/09, 10/09/2019

29. Môn học:  Pháp Luật và Tổ Chức Y Tế ( 6 Buổi )

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Chiều 11/09, 12/09, 13/09, 16/09, 17/09, 18/09/2019

30. Môn học:  Sinh Lí Bệnh  ( 9 Buổi )

Giảng viên: BS Võ Văn Thái

Thời gian: Chiều 19/09, 20/09, 23/09, 24/09, 09/10, 10/10, 14/10, 16/10, 18/10/2019

25. Môn học: SK – Nâng Cao Sức Khỏe Hành Vi Con Người ( Kiểm Tra 45′  )

Giảng viên: CN Hồ Hữu Hòa

Thời gian: Chiều  30/09/2019

31. Môn học:  Giải Phẫu Bệnh 

Giảng viên: BS Trần Anh Tú

Thời gian: Sáng – Chiều 26/10, 27/10, Chiều 29/10, 30/10, 31/10/2019

32. Môn học:  Mô Phôi

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Mỹ Diệp 

Thời gian:  Chiều 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 25/11, 26/11, 27/11/2019

33. Môn học:  Tiếng Anh Cơ Bản 2

Giảng viên: Th.s Phan Thị Kim Yến

Thời gian: Chiều: 30/12, 31/12/2019, 02/01, 03/01, 06/01, Sáng 10/01/2020

34. Môn học:  Bệnh Học Cơ Sở 

Giảng viên: Bs. Trần Anh Tú

Thời gian: Sáng : 07/01, 08/01, 09/01, 13/01, 14/01, 15/01, 16/01, 17/01…….2020

35. Môn học:  Xét Nghiệm Vi Sinh 1 ( P.305 )

Giảng viên: CN. Đặng Thị Xuân

Thời gian: Chiều: 19/02, 20/02, 21/02, 24/02, 25/02, 26/02/2020

36. Môn học:  Xét Nghiệm Vi Sinh 2 ( 10 buổi )

Giảng viên: CN. Đặng Thị Xuân

Thời gian: Sáng – chiều: 27/05, 29/05, 01/06……/2020

37. Môn học:  Độc Chất Học Lâm Sàng ( 8 buổi )

Giảng viên: Th.s Mai Quốc Khánh

Thời gian: Chiều: 08/06, 10/06, 11/06, 12/06, 15/06, 17/06, 18/06, 19/06/2020

38. Môn học: Hóa Sinh 2 ( 8 buổi )

Giảng viên: CN Đỗ Thị Thanh Thư

Thời gian: Chiều: 20/07, Sáng-Chiều 21/07, 22/07, 27/07, Chiều 29/07/2020

V. HỌC KỲ V

LỊCH HỌC

1. Ký sinh trùng 1 lý thuyết (8 buổi)

Sáng chiều 31/8, Sáng 3/9, Chiều 3/9, Sáng 11/9, Sáng 12/9, Sáng 17/9, Sáng 28/9, Sáng 29/9, Sáng 30/09/2020 tại 913/3 ql 1A, phường An Lạc, quận Bình Tân

Giảng viên: Cô Lê Thị Tiên

2. Tiếng anh chuyên ngành (6 buổi)

Sáng 7/9, 8/9, 9/9, 14/9, 15/9, 16/9/2020 tại 913/3 ql 1A, phường An Lạc, quận Bình Tân

Giảng viên: Thầy Lê Hoàng Anh

3. Xét Nghiệm Vi sinh 3 (6 buổi)

Sáng 24/09, 25/09, 01/10, 02/10, 5/10, 6/10/2020 tại 913/3 ql 1A, phường An Lạc, quận Bình Tân

Phòng học: Lý thuyết 12

Giảng viên: Cô Đặng Thị Xuân

4. Ký sinh trùng 2 – lý thuyết (8 buổi)

Sáng – Chiều: 09/10, 12/10, 14/10, 16/10

Phòng học: Lý thuyết 12

Giảng viên: Cô Phạm Thị Thanh Vân

5. Xét Nghiệm Huyết Học 1- Lý Thuyết (8 buổi)

 Sáng – Chiều :  05/11, 18/11, 19/11, …../2020

Phòng học: Lý thuyết 12

Giảng viên: Cô Lê Thị Huệ

Xét Nghiệm Huyết Học 1- Thực Hành (6 buổi)

 Sáng – Chiều : 08/12, 09/12, 12/12/2020

Phòng học: Thực Hành

Giảng viên: Cô Lê Thị Huệ

6. Xét Nghiệm Hóa Sinh  3- Lý Thuyết (8 buổi)

 Sáng – Chiều :  09/11, 10/11, 23/11/2020

Phòng học: Lý thuyết 08

Giảng viên: Thầy Triết

7. Xét Nghiệm Huyết Học 2- Lý Thuyết (8 buổi)

 Sáng – Chiều :  25/11, 26/11, 27/11, 01/12/2020

Phòng học: Lý thuyết 12

Giảng viên: Cô Đặng Thị Xuân

Xét Nghiệm Huyết Học 2- Thực Hành (6 buổi)

 Sáng – Chiều :  08/12, 22/12, 23/12/2020

Phòng học: Thực Hành

Giảng viên: Cô Đặng Thị Xuân

8. Hóa Sinh 3- Thực Hành (6 buổi)

 Chiều : 02/12, 03/12, Sáng – chiều 04/12, 05/12/2020

Phòng học: Thực Hành

Giảng viên: Cô Phan Thị Cẩm Luyến

9. Kí Sinh Trùng 1-2 Thực Hành (8 buổi)

Chiều: 09/12, 12/12, 15/12, 19/12, 24/12, Sáng – Chiều: 27/12, chiều 29/12/2020
Phòng học: Thực Hành
Giảng viên: Thầy Võ Ngọc Quang

 

VI. HỌC KỲ VI

                                                                                    LỊCH HỌC

TỪ NGÀY 02/02/2021 – 18/02/2021: NGHỈ TẾT ÂM LỊCH & NGHỈ DỊCH

TỪ NGÀY 02/03/2021 – 12/03/2021: SINH VIÊN THỰC TẬP BỆNH VIỆN HOOC MÔN + 1A + ĐT NGHỀ NGHIỆP

1. XN Huyết Học 3- Lý Thuyết (Học online 08 buổi)

Chiều: 19/02, 22/02, 23/02, 24/02, 25/02, 26/02, 01/03, 13/03, Sáng chiều 16/03/2021 (Ôn tập & Kiểm tra)
Phòng học: Online
Giảng viên: Cô Lê Thị Huệ

2. TH Nghiên Cứu Khoa Học  (06 Buổi)

Sáng Chiều: 17/03, Sáng 18/03, Sáng chiều 22/03, Chiều 01/04/2021
Phòng học: LT 08
Giảng viên: Thầy Đặng Anh Tuấn

3. Xét nghiệm Ký sinh trùng 3 – Lý thuyết  (06 Buổi)

Sáng Chiều: 27/03, 28/03, 03/04/2021
Phòng học: LT 08
Giảng viên: Thầy An
TỪ NGÀY 12/04/2021 – 30/04/2021: SINH VIÊN THỰC TẬP BỆNH VIỆN HOOC MÔN + BÌNH TÂN + ĐT NGHỀ NGHIỆP

4. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN XÉT NGHIỆM HÓA SINH (04 Buổi)

Sáng Chiều 26/04, 27/04/2021
Phòng học: LT 08
Giảng viên: Cô Lê Thị Huệ

5. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ (02 Buổi)

Chiều 28/04, 29/04/2021
Phòng học: LT 08
Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hà

LỊCH NGHỈ LỄ 30/04 – 01/05/2021

Đối tượng: Các sinh viên hệ Chính quy, Liên Thông, Văn Bằng 2, Chính Quy 2 năm

Thời gian nghỉ: Từ Thứ 6 (ngày 30/04/2021) đến hết Chủ nhật (ngày 02/05/2021). Ngày 03/05/2021 sinh viên quay trở lại học bình thường theo thời khóa biểu của Trường.

Lưu ý: Đối với các lớp đang đi thực tập tại Bệnh viện, Nhà thuốc. Nếu có lịch phân công từ Bệnh viện, Nhà thuốc các sinh viên phải tham gia đầy đủ theo sự phân công của Bệnh viện, Nhà thuốc.

6. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN XÉT NGHIỆM VI SINH (04 Buổi)

Sáng 03/05, 04/05, 06/05, 10/05/2021
Phòng học: LT 08
Giảng viên: Cô Đặng Thị Xuân

7. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG (02 Buổi)

Sáng Chiều 05/05/2021
Phòng học: LT 08
Giảng viên: Cô Đặng Thị Xuân

8. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC (04 Buổi)

Sáng 11/05, 12/05, 13/05, 14/05/2021
Phòng học: LT 08
Giảng viên: Cô Đặng Thị Xuân
TỪ NGÀY 24/05/2021 – …/…/2021: SINH VIÊN THỰC TẬP BỆNH VIỆN HOOC MÔN + BÌNH TÂN + TÂN PHÚ

Thông báo kế hoạch THI LẦN 2 HK 1 năm học 2020-2021

(Tức Kì 5 khóa 10, Kì 3 Khóa 11, Kì 1 Khóa12)

– Thời gian đăng kí: Ngày 11/04, 12/04, 13/04, 17/04, 18/04/2021
– Thời gian THI: Ngày 24/04, 25/04/2021
– Đề cương ôn thi: Ôn đề cương thi Lần 1.

1. Kế hoạch thi lại học kì 1 năm học 2020-2021: https://drive.google.com/file/d/1zE9sbsJrJcKoVvENiI1hLmaVpxqmliTO/view?usp=sharing

2. Danh sách sinh viên dự thi: 

+ Khóa 10:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EqzXRXXGjSy9p2SPHrfq4Ol8yBW0VHgj/edit#gid=42022717

+ Khóa 11:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oxtwHjmI7d0HYTrhRKNGNXTSO5M9Q_Q5/edit#gid=1831655965

+ Khóa 12:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FIzI8wWEcEkm-fe31ws7QYdXBWWehDtu/edit#gid=776080832

3. Thời gian, chia ca thi, phòng thi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yCBvdDPUX9oIN6bUCIVX4o-QKaPX1YzW/edit#gid=1611024468

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP CAO ĐẲNG K10

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ VI

https://drive.google.com/file/d/1cW0n6hJET-KYZXAT1eL_BHT9ruuyauUb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13k32oj1ofYQ3vi4pHDKhcNQwffk5ji9t/view?usp=sharing

Tổng cộng 9.960.000 đồng

Thời gian thu: Từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 01/02/2021

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên hoàn thành học phí đến trước ngày 02/02/2021. Trường hợp sinh viên không nộp các khoản học phí và kinh phí theo đúng thời hạn thông báo, Nhà trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập theo Quy chế.

Sinh viên thuộc các diện : hộ nghèo , vùng kinh tế đặc biệt khó khăn,… có giấy xác nhận của địa phương tới trực tiếp phòng đào tạo nhà trường hướng dẫn làm đơn xin gia hạn thời gian học phí.

Sinh viên không đóng đủ học phí đúng hạn sẽ áp dụng 2 hình thức :

1. Đình chỉ học trong 1 tháng đầu tiên

2. Sau 1 tháng vẫn chưa hoàn thành học phí sẽ quyết định thôi học.

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn : làm đơn xin gia hạn học phí, kèm theo đơn xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã về hoàn cảnh của mình sẽ được gia hạn học phí thêm.

Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn:

https://drive.google.com/file/d/1hMLJCecKMN9mBmDtZ5Uyj1klt5Ryqxh5/view?usp=sharing

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới