Thời khoá biểu lớp TĐD1101

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

1. Môn học: Y Đức – 6 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan – Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Chiều:01/08, 02/08, 09/08, 16/08, 30/08, 16/09/2019

2. Môn học: Tin Học – 6 Buổi (P.404)

Giảng viên: Th.s Trần Thế Bày 

Thời gian: Chiều: 07/08, 13/08, 20/08, 03/09, 04/09, 09/09/2019

3. Môn học: Giải Phẫu Sinh Lý – LT 10 Buổi (P.404)

Giảng viên: Bs. Dương Trường Giang – CN Trần Quốc Bảo 

Thời gian: Chiều: 05/08, 12/08, 22/08, 23/08, 26/08, 27/08, 29/08, 06/09, 24/09, 26/09, 03/12/2019

4. Môn học: Giáo Dục Thể Chất – 6 Buổi (P.401- Sân TD)

Giảng viên: CN Trần Phi Hoàng

Thời gian: Sáng: 06/08 (P.401)…… đang cập nhật

5. Môn học: Dinh Dưỡng Tiết Chế – 6 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều: 08/08, 14/08, 19/08, 11/09, 19/09, 24/10/2019

6. Môn học: Hóa Học 1 – 10 Buổi (P.404)

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Chiều: 15/08, 21/08, 28/08, 05/09, 10/09, 12/09, 13/09, 17/09, 01/10, 03/10/2019

7. Môn học: Sinh Học Di Truyền – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Chiều: 18/09, 20/09, 23/09, 25/09, 27/09, 30/09/2019

8. Môn học: TH Giải Phẫu Sinh Lý – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: Bs. Dương Trường Giang – CN Trần Quốc Bảo

Thời gian: Chiều: 26/09, 04/10, 07/10, 08/10, 09/10, 28/10/2019

9. Môn học: TH Dinh Dưỡng Tiết Chế – 2 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều: 11/10, 15/10/2019

10. Môn học: Chính  Trị 1  – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hà

Thời gian: Chiều: 22/10, 23/10, 25/10, 29/10, 30/10, 31/10/2019

4. Môn học: Giáo Dục Thể Chất – 6 Buổi (P.401)

Giảng viên: CN Trần Hoàng Trung

Thời gian: Chiều: 05/11, 13/11, 15/11, 19/11, 21/11, 25/11/2019

11. Môn học: Vi Sinh – Kí Sinh Trùng  – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Đặng Thị Xuân 

Thời gian: Chiều 06/11, 12/11, 14/11, 18/11, 20/11, 22/11/2019

12.  Môn học: TH Hóa Học 1  – 04 Buổi (P.X8)

Giảng viên: CN Võ Thị Lợi 

Ca 1: Thời gian (07h30- 09h30 ) Sáng 29/11, 04/12, 07/12, 08/12/2019

Ca 2: Thời gian (09h30- 11h30 ) Sáng 29/11, 04/12, 07/12, 08/12/2019

Ca 3: Thời gian (13h30- 15h30 ) Chiều 29/11, 04/12, 07/12, 08/12/2019

Ca 4: Thời gian (15h30- 16h30 ) Chiều 29/11, 04/12, 07/12, 08/12/2019

13. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 1  – 06 Buổi (P.401)

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Chiều: 18/05, 19/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05/2020

14. Môn học: Sinh Lý Bệnh  – 09 Buổi (P.401)

Giảng viên: Bs. Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng: 28/05, 29/05, 04/06, 05/06, 08/06,17/06, 18/06…../2020

15. Môn học: TH Điều Dưỡng Cơ Sở 1  – 6 Buổi (P. X10)

Giảng viên: CN Trần Quốc Bảo 

Thời gian: Chiều: 09/06,11/06,13/06,16/06/2020

III. HỌC KỲ III:

1. Toán xác suất thống kê y học (10 buổi)

Sáng + Chiều: 28/09,29/09,30/09,01/10/2020 Sáng: 02/10/2020

Phòng học: Lý thuyết 07

Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Tùng

2. Dịch tể và các bệnh truyền nhiễm (6 buổi)

Sáng chiều: 30/9, 1/10, 2/10/2020

Phòng học: Lý thuyết 07

Giảng viên: Thầy Huỳnh Hưng Trung

3. Kỹ năng giao tiếp – Giáo Dục Sức Khỏe – Lý Thuyết (6 buổi)

Sáng chiều: 15/10, 16/10, 22/10/2020

Phòng học: Lý thuyết 05

Giảng viên: Thầy Thuận

Kỹ năng giao tiếp – Giáo Dục Sức Khỏe – Thực hành (2 buổi)

Sáng chiều: 23/10/2020

Phòng học: Phòng thực hành

Giảng viên: Thầy Thuận

4. Sức Khỏe Môi Trường và Vệ Sinh  (6 buổi)

Sáng: 26/10, 27/10, 11/11,12/11,03/12, 10/12/2020

Phòng học: Lý thuyết 05

Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Đạt

5. Điều Dưỡng Cơ Sở 2 – Lý Thuyết  (10 buổi)

Sáng: 28/10, 30/10, 03/11, 04/11,05/11,10/11,13/11,16/11,19/11, 30/11/2020

Phòng học: Lý thuyết 05

Giảng viên: Cô Tô Thị Hoan

Điều Dưỡng Cơ Sở 2 – Thực Hành  (6 buổi)

Sáng: 09/11,  08/12, 09/12, 10/12, 11/12, 12/12/2020

Phòng học: Phòng thực hành

Giảng viên: Cô Trương Thị Thanh Nga

 

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

IV. HỌC KỲ IV:

1. Tiếng anh 2 (6 buổi):

Sáng: 11/01, 12/01, 13/01, 14/01, 15/01, 18/01/2021

Phòng: Lý thuyết 03

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Sương Anh

2. Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa:

Lý thuyết (10 buổi): Sáng chiều 19/01, 20/01, Sáng 21/01, 22/01, 25/01, 27/01, 28/01, 01/02/2021.

Phòng: Lý thuyết 05

Thực hành (4 buổi): Chiều 22/01, 27/01, 01/02 và (Sáng 03/02/2021). LỊCH HỌC BÙ Sáng 01/03/2021.
Phòng: Thực hành 06

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thắm

3. Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa:

Lý thuyết (10 buổi): Sáng 22/02, 23/02, 24/02, 25/02, 26/02/2021. (Online)

Sáng: Lý thuyết 02/03, 03/03, 04/03, 05/03, 12/03/2021. (Học tại trường)

Phòng: Lý thuyết 02

Thực hành: Sáng chiều 08/03, 09/03/2021.

Phòng: Thực hành 06

Giảng viên: Cô Trương Thị Thanh Nga

4. Kiểm soát nhiễm khuẩn (6 buổi):

Sáng chiều: 15/03, 16/03, 18/03/2021.
Phòng: Lý thuyết 08

Giảng viên: Thầy Trần Quốc Bảo

5. Y học cổ truyền (06 buổi):

Chiều 25/03, 29/03, 30/03, 31/03, Sáng chiều 05/04/2021.

Phòng: Lý thuyết 08
Giảng viên: Thầy Đỗ Thanh Trung

6. Thực hành Y học cổ truyền (02 buổi):

Sáng 02/04, 07/04/2021.

Phòng: Thực hành 03

Giảng viên: Thầy Nguyễn Quốc Trung

Thông báo kế hoạch THI LẦN 2 HK 1 năm học 2020-2021

(Tức Kì 5 khóa 10, Kì 3 Khóa 11, Kì 1 Khóa12)

– Thời gian đăng kí: Ngày 11/04, 12/04, 13/04, 17/04, 18/04/2021
– Thời gian THI: Ngày 24/04, 25/04/2021
– Đề cương ôn thi: Ôn đề cương thi Lần 1.

1. Kế hoạch thi lại học kì 1 năm học 2020-2021: https://drive.google.com/file/d/1zE9sbsJrJcKoVvENiI1hLmaVpxqmliTO/view?usp=sharing

2. Danh sách sinh viên dự thi: 

+ Khóa 10:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EqzXRXXGjSy9p2SPHrfq4Ol8yBW0VHgj/edit#gid=42022717

+ Khóa 11:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oxtwHjmI7d0HYTrhRKNGNXTSO5M9Q_Q5/edit#gid=1831655965

+ Khóa 12:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FIzI8wWEcEkm-fe31ws7QYdXBWWehDtu/edit#gid=776080832

3. Thời gian, chia ca thi, phòng thi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yCBvdDPUX9oIN6bUCIVX4o-QKaPX1YzW/edit#gid=1611024468

LỊCH NGHỈ LỄ 30/04 – 01/05/2021

Đối tượng: Các sinh viên hệ Chính quy, Liên Thông, Văn Bằng 2, Chính Quy 2 năm

Thời gian nghỉ: Từ Thứ 6 (ngày 30/04/2021) đến hết Chủ nhật (ngày 02/05/2021). Ngày 03/05/2021 sinh viên quay trở lại học bình thường theo thời khóa biểu của Trường.

===> Xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1RBl_olZWUyp2lC65X29WVwg5l1Ao_p03/view?usp=sharing

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ IV

https://drive.google.com/file/d/15klBOXaUrr9Nxo1KLhF4zkykL3DjyP4E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13k32oj1ofYQ3vi4pHDKhcNQwffk5ji9t/view?usp=sharing

Tổng cộng 9.460.000 đồng

Thời gian thu: Từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 01/02/2021

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên hoàn thành học phí đến trước ngày 01/02/2021. Trường hợp sinh viên không nộp các khoản học phí và kinh phí theo đúng thời hạn thông báo, Nhà trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập theo Quy chế.

Sinh viên thuộc các diện : hộ nghèo , vùng kinh tế đặc biệt khó khăn,… có giấy xác nhận của địa phương tới trực tiếp phòng đào tạo nhà trường hướng dẫn làm đơn xin gia hạn thời gian học phí.

Sinh viên không đóng đủ học phí đúng hạn sẽ áp dụng 2 hình thức :

1. Đình chỉ học trong 1 tháng đầu tiên

2. Sau 1 tháng vẫn chưa hoàn thành học phí sẽ quyết định thôi học.

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn : làm đơn xin gia hạn học phí, kèm theo đơn xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã về hoàn cảnh của mình sẽ được gia hạn học phí thêm.

Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn:

https://drive.google.com/file/d/1hMLJCecKMN9mBmDtZ5Uyj1klt5Ryqxh5/view?usp=sharing

THÔNG BÁO HOÀN THIỆN LỆ PHÍ MÔN HỌC GDQP&AN – GDTC
Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo về việc hoàn thành lệ phí môn học GDQP&AN – GDTC tại Trung tâm GDQP&AN Trường Quân Sự Quân Khu 7.
1. Đối tượng tham gia 
– SV Khóa 11 Cao đẳng Chính quy đang theo học tại Trường
2. Mức đóng và thời gian thu tiền:
– Mức thu 900.000 đồng/sv (đã bao gồm chi phí: Đồng phục, đi lại, ăn ở, …)

– Thời gian thu tiền từ 20/04/2021 đến 27/04/2021

Trường hợp sinh viên không hoàn thiện theo đúng thời hạn thông báo, Nhà trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập theo Quy chế.

V. HỌC KỲ V

LỊCH HỌC ONLINE THÁNG 6/2021

*** Hướng dẫn chi tiết cài đặt và tham gia lớp học online: https://drive.google.com/file/d/17GQ6h4mkag9ItKotl9yj-xNq4LZxYOrj/view?usp=sharing

1. Phục hồi chức năng (06 buổi) – Học online

Mã lớp: l4gbluj – ID: 992 061 6810 – PASS : 987654

Thời gian: Sáng 09/06, 10/06, 11/06, 14/06, 16/06, 17/06/2021

Giảng viên: Cô Bùi Thị Huỳnh

2. CSSK Phụ nữ bà mẹ & gia đình (10 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID: 5125772325 – PASS : 1

Thời gian: Chiều 01/06, 02/06 (Nghỉ), 03/06, 04/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 15/06, 20/06/2021

Giảng viên: Thầy Trần Quốc Bảo

3. CSSK Người bệnh Cao tuổi (06 buổi) – Học online

Mã lớp: 246ubzl – ID: 8112660045 – PASS : 578620

Thời gian: Sáng Chiều 18/06, 21/06, 23/06/2021

Giảng viên: Cô Lê Thị Trinh

4. CSSK Trẻ em (10 buổi) – Học online

Mã lớp: 3ofi22z – ID: 978 842 8628  – PASS : B24bw6

Thời gian: Chiều 01/07, 02/07, 05/07, 06/07, 07/07, 08/07, 09/07, (13/07, 15/07, 16/07/2021 – Nghỉ)

Giảng viên: Cô Phạm Phương Lâm

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020-2021 (Chi tiết xem TẠI ĐÂY!)

4. Học tiếp môn CSSK Trẻ em (10 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS:  (GVCN sẽ gửi vào nhóm lớp)

Thời gian: Chiều 01/07, 02/07, 05/07, 06/07, 07/07, 08/07, 09/07, 08/09, 09/09, 10/09/2021

Giảng viên: Cô Phạm Phương Lâm

5. CSSK Cộng đồng (06 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS:  (GVCN sẽ gửi vào nhóm lớp)

Thời gian: Chiều 14/09, 16/09, 20/09, 22/09, 24/09, 28/09/2021

Giảng viên: Cô Phạm Phương Lâm

6.  CSSK Tâm Thần (06 buổi) – Học Online

Mã lớp:  – ID:  – PASS:  (GVCN sẽ gửi vào nhóm lớp)

Thời gian: Chiều 05/10, 07/10, 12/10, 14/10, 26/10, 28/10/2021

7. Chăm sóc Người bệnh cấp cứu & Chăm sóc tích cực (08 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS:  (GVCN sẽ gửi vào nhóm lớp)

Thời gian: Sáng 02/11, 04/11, 09/11, 11/11, 17/11, (Nghỉ ôn thi học kỳ từ: 24/11, 25/11, 26/11/2021), Lịch bổ sung: 09/12, 14/12, 16/12/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP CAO ĐẲNG K11

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ V

https://drive.google.com/file/d/1M0tGSYVADKJpycM6lR0S4–T6_VuHn_7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10-Fr-V-MyK7LYQa9GeRMqykhrKHIFNVT/view?usp=sharing

Tổng cộng: 9.460.000 đồng 

THÔNG BÁO LỊCH HỌC SAU TẾT NĂM 2022

1. Môn Thực hành Chăm sóc Phụ nữ, bà mẹ, gia đình Thực hành Chăm sóc Trẻ em
(04 buổi) 

Thời gian: Sáng Chiều 26/03, 27/03/2022

Phòng: Thực hành Điều dưỡng

GV: Cô Dương Huỳnh Khuyên

2. Môn Quản lý điều dưỡng (06 buổi) 

Thời gian: Sáng chiều 13/03, 20/03, 03/04/2022

Phòng: LT02

GV: Cô Nguyễn Thị Thành

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP

1. Môn Điều dưỡng cơ sở Lý thuyết (01 buổi) 

Thời gian: Sáng 27/07/2022

Phòng: LT07

GV: Thầy Nguyễn Văn Đạt

2. Môn Chính trị (01 buổi) 

Thời gian: Sáng 20/08/2022

Phòng: LT07

GV: Thầy Trần Hoàng Nam

3. Môn Nội khoa Lý thuyết (01 buổi) 

Thời gian: Sáng 29/07/2022

Phòng: LT07

GV: Cô Trương Thị Thanh Nga

4. Môn Ngoại khoa Lý thuyết (01 buổi) 

Thời gian: Sáng 03/08/2022

Phòng: LT07

GV: Cô Nguyễn Hồng Diễm

5. Môn CSSK Trẻ em, PNBM GĐ Lý thuyết (01 buổi) 

Thời gian: Chiều 03/08/2022

Phòng: LT07

GV: Cô Nguyễn Thị Thắm

6. Môn Dịch tễ truyền nhiễm (LT) (01 buổi) 

Thời gian: Sáng 05/08/2022

Phòng: LT07

GV: Cô Nguyễn Thị Thắm

7. Môn Thực tập Kỹ năng nghề nghiệp (04 buổi) 

Thời gian: Nhóm 1: Sáng 10/08, 12/08, 16/08, 18/08 (Nghỉ), Bù: Sáng 12/09/2022

Thời gian: Nhóm 2: Chiều 10/08, 12/08, 16/08, 18/08 (Nghỉ), Bù: Chiều 12/09/2022

Phòng: TH06

GV: Thầy Nguyễn Văn Đạt

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ VI

Đoàn phí: https://drive.google.com/file/d/1M0tGSYVADKJpycM6lR0S4–T6_VuHn_7/view?usp=sharing

Học phí: https://drive.google.com/file/d/1FySK5r_Zr0TqgP9vXKSfXYE9QkCkyNYF/view?usp=sharing

Tổng cộng: 9.960.000 đồng

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới