Thời khoá biểu lớp TĐD1101

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

1. Môn học: Y Đức – 6 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan – Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Chiều:01/08, 02/08, 09/08, 16/08, 30/08, 16/09/2019

2. Môn học: Tin Học – 6 Buổi (P.404)

Giảng viên: Th.s Trần Thế Bày 

Thời gian: Chiều: 07/08, 13/08, 20/08, 03/09, 04/09, 09/09/2019

3. Môn học: Giải Phẫu Sinh Lý – LT 10 Buổi (P.404)

Giảng viên: Bs. Dương Trường Giang – CN Trần Quốc Bảo 

Thời gian: Chiều: 05/08, 12/08, 22/08, 23/08, 26/08, 27/08, 29/08, 06/09, 24/09, 26/09, 03/12/2019

4. Môn học: Giáo Dục Thể Chất – 6 Buổi (P.401- Sân TD)

Giảng viên: CN Trần Phi Hoàng

Thời gian: Sáng: 06/08 (P.401)…… đang cập nhật

5. Môn học: Dinh Dưỡng Tiết Chế – 6 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều: 08/08, 14/08, 19/08, 11/09, 19/09, 24/10/2019

6. Môn học: Hóa Học 1 – 10 Buổi (P.404)

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Chiều: 15/08, 21/08, 28/08, 05/09, 10/09, 12/09, 13/09, 17/09, 01/10, 03/10/2019

7. Môn học: Sinh Học Di Truyền – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Chiều: 18/09, 20/09, 23/09, 25/09, 27/09, 30/09/2019

8. Môn học: TH Giải Phẫu Sinh Lý – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: Bs. Dương Trường Giang – CN Trần Quốc Bảo

Thời gian: Chiều: 26/09, 04/10, 07/10, 08/10, 09/10, 28/10/2019

9. Môn học: TH Dinh Dưỡng Tiết Chế – 2 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều: 11/10, 15/10/2019

10. Môn học: Chính  Trị 1  – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hà

Thời gian: Chiều: 22/10, 23/10, 25/10, 29/10, 30/10, 31/10/2019

4. Môn học: Giáo Dục Thể Chất – 6 Buổi (P.401)

Giảng viên: CN Trần Hoàng Trung

Thời gian: Chiều: 05/11, 13/11, 15/11, 19/11, 21/11, 25/11/2019

11. Môn học: Vi Sinh – Kí Sinh Trùng  – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Đặng Thị Xuân 

Thời gian: Chiều 06/11, 12/11, 14/11, 18/11, 20/11, 22/11/2019

12.  Môn học: TH Hóa Học 1  – 04 Buổi (P.X8)

Giảng viên: CN Võ Thị Lợi 

Ca 1: Thời gian (07h30- 09h30 ) Sáng 29/11, 04/12, 07/12, 08/12/2019

Ca 2: Thời gian (09h30- 11h30 ) Sáng 29/11, 04/12, 07/12, 08/12/2019

Ca 3: Thời gian (13h30- 15h30 ) Chiều 29/11, 04/12, 07/12, 08/12/2019

Ca 4: Thời gian (15h30- 16h30 ) Chiều 29/11, 04/12, 07/12, 08/12/2019

13. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 1  – 06 Buổi (P.401)

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Chiều: 18/05, 19/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05/2020

14. Môn học: Sinh Lý Bệnh  – 09 Buổi (P.401)

Giảng viên: Bs. Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng: 28/05, 29/05, 04/06, 05/06, 08/06,17/06, 18/06…../2020

15. Môn học: TH Điều Dưỡng Cơ Sở 1  – 6 Buổi (P. X10)

Giảng viên: CN Trần Quốc Bảo 

Thời gian: Chiều: 09/06,11/06,13/06,16/06/2020

III. HỌC KỲ III:

1. Toán xác suất thống kê y học (10 buổi)

Sáng + Chiều: 28/09,29/09,30/09,01/10/2020 Sáng: 02/10/2020

Phòng học: Lý thuyết 07

Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Tùng

2. Dịch tể và các bệnh truyền nhiễm (6 buổi)

Sáng chiều: 30/9, 1/10, 2/10/2020

Phòng học: Lý thuyết 07

Giảng viên: Thầy Huỳnh Hưng Trung

3. Kỹ năng giao tiếp – Giáo Dục Sức Khỏe – Lý Thuyết (6 buổi)

Sáng chiều: 15/10, 16/10, 22/10/2020

Phòng học: Lý thuyết 05

Giảng viên: Thầy Thuận

Kỹ năng giao tiếp – Giáo Dục Sức Khỏe – Thực hành (2 buổi)

Sáng chiều: 23/10/2020

Phòng học: Phòng thực hành

Giảng viên: Thầy Thuận

4. Sức Khỏe Môi Trường và Vệ Sinh  (6 buổi)

Sáng: 26/10, 27/10, 11/11,12/11,03/12, 10/12/2020

Phòng học: Lý thuyết 05

Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Đạt

5. Điều Dưỡng Cơ Sở 2 – Lý Thuyết  (10 buổi)

Sáng: 28/10, 30/10, 03/11, 04/11,05/11,10/11,13/11,16/11,19/11, 30/11/2020

Phòng học: Lý thuyết 05

Giảng viên: Cô Tô Thị Hoan

Điều Dưỡng Cơ Sở 2 – Thực Hành  (6 buổi)

Sáng: 09/11,  08/12, 09/12, 10/12, 11/12, 12/12/2020

Phòng học: Phòng thực hành

Giảng viên: Cô Trương Thị Thanh Nga

 

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

IV. HỌC KỲ IV:

1. Tiếng anh 2 (6 buổi):

Sáng: 11/01, 12/01, 13/01, 14/01, 15/01, 18/01/2021

Phòng: Lý thuyết 03

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Sương Anh

2. Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa:

Lý thuyết (10 buổi): Sáng chiều 19/01, 20/01, Sáng 21/01, 22/01, 25/01, 27/01, 28/01, 01/02/2021.

Phòng: Lý thuyết 05

Thực hành (4 buổi): Chiều 22/01, 27/01, 01/02 và Sáng 03/02/2021.
Phòng: Thực hành 06

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thắm

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ IV

https://drive.google.com/file/d/15klBOXaUrr9Nxo1KLhF4zkykL3DjyP4E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13k32oj1ofYQ3vi4pHDKhcNQwffk5ji9t/view?usp=sharing

Tổng cộng 9.460.000 đồng

Thời gian thu: Từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 01/02/2021

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên hoàn thành học phí đến trước ngày 01/02/2021. Trường hợp sinh viên không nộp các khoản học phí và kinh phí theo đúng thời hạn thông báo, Nhà trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập theo Quy chế.

Sinh viên thuộc các diện : hộ nghèo , vùng kinh tế đặc biệt khó khăn,… có giấy xác nhận của địa phương tới trực tiếp phòng đào tạo nhà trường hướng dẫn làm đơn xin gia hạn thời gian học phí.

Sinh viên không đóng đủ học phí đúng hạn sẽ áp dụng 2 hình thức :

1. Đình chỉ học trong 1 tháng đầu tiên

2. Sau 1 tháng vẫn chưa hoàn thành học phí sẽ quyết định thôi học.

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn : làm đơn xin gia hạn học phí, kèm theo đơn xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã về hoàn cảnh của mình sẽ được gia hạn học phí thêm.

Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn:

https://drive.google.com/file/d/1hMLJCecKMN9mBmDtZ5Uyj1klt5Ryqxh5/view?usp=sharing

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới