Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng học buổi SÁNG: MĐD1101

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG học buổi SÁNG: MĐD1101 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO ————- Đợt 1 ———————————————————————————————————————————————————– Đúng 9h00 ngày 23/07/2019,.

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm học buổi CHIỀU: MXN1101

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi CHIỀU: MXN1101 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO ————- Đợt 1 ———————————————————————————————————————————————————– Đúng 9h00 ngày 23/07/2019,.