THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN HỌC BUỔI SÁNG: LTL1230.01

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG KT VLTL-PHCN HỌC BUỔI SÁNG: LTL123001 Thời gian: Sáng từ 07h30 đến 11h30 – chiều từ 13h30 đến 17h30.   THÔNG BÁO TẬP TRUNG ————- Đợt 1 ————————————– Đúng 9h00 ngày 07/09/2020, Sinh viên chính.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC HỌC BUỔI SÁNG: LDS123001

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC HỌC BUỔI SÁNG: LDS123001 Thời gian: Sáng từ 07h30 đến 11h30 – chiều từ 13h30 đến 17h30.   THÔNG BÁO TẬP TRUNG ————- Đợt 1 ————————————– Đúng 9h00 ngày 07/09/2020, Sinh viên chính quy.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1424.01

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1424.01 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19 hiện nay, nhằm kiểm soát chặt.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1420.01

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1420.01 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19 hiện nay, nhằm kiểm soát chặt.