Nữ Hộ Sinh kể chuyện tai nạn chăn gối

Đã gần hai chục năm nhưng nữ Hộ sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung còn nguyên ấn tượng về ca cấp cứu có một không hai mà cô nữ Hộ sinh trẻ chưa từng trải qua.

Nghề Y nghề của sự chua chát

Sẽ chẳng có gì đáng nói và đáng bàn khi dần dà những người làm trong ngành Y họ cảm thấy chán ngán và muốn buông xuôi bởi những cay đắng tủi nhục trong nghề.

Bác sĩ và những nỗi sợ “không tên”

Nhiều người hỏi làm bác sĩ sợ nhất cái gì, nhưng thật khó để trả lời đầy đủ vì làm bác sĩ có nhiều cái sợ, làm bác sĩ ở Việt Nam nỗi sợ còn gấp bội.

Viết cho những người làm nghề Y

Đối với nhiều người, nghề Y là được làm việc trong môi trường hiện đại, luôn được coi trọng, thu nhập ổn định, thậm chí là cao nhất ngưởng. Nhưng có thật là như thế?

Ai sẽ là người bảo vệ nhân viên Ngành Y?

Nếu bạn có người thân làm trong ngành Y thì sẽ thấu hiểu được những khó khăn, cực khổ của nhân viên ngành Y. Họ luôn cần sự thấu hiểu và cảm thông.