Bằng Đại học Dược nước ngoài có được cấp chứng chỉ hành nghề Dược không?

Đánh giá: 1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

Các bạn tham khảo trường hợp của Bà Vũ Thụy Quỳnh Trang (tỉnh Lâm Đồng) tốt nghiệp ngành Dược tại Đại học Charles Sturt, Australia từ năm 2010. Tháng 1/2016, bà làm thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng và được trả lời như sau:

Bằng Đại học Dược nước ngoài có được cấp chứng chỉ hành nghề Dược không?

Bằng Đại học Dược nước ngoài có được cấp chứng chỉ hành nghề Dược không?

Về bằng cấp chuyên môn, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ công nhận văn bằng của bà Trang là bằng tốt nghiệp đại học, không ghi cụ thể là đại học dược.

Do vậy, ngày 16/2/2016, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi Bộ Y tế đề nghị hướng dẫn giải quyết trường hợp của bà Trang. Tuy nhiên, đến nay trường hợp của bà vẫn chưa có kết quả giải quyết.

Bà Trang đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sớm giải quyết việc cấp chứng chỉ hành nghề cho bà.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo đơn thư của bà Trang phản ánh, ngày 21/1/2016, bà có làm thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại Sở Y tế Lâm Đồng. Tại thời điểm đó, việc cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Luật Dược 2005 và các văn bản hướng dẫn luật.

Theo đó, hồ sơ thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược chưa quy định cụ thể việc xác định tương đương văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp so với văn bằng trong nước cấp (ví dụ: đại học dược, trung cấp dược, Cao đẳng Dược…)

Ngày 6/4/2016, Quốc hội đã ban hành Luật Dược số 105/2016/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017, trong đó có giao Chính phủ quy định chi tiết việc chuẩn hóa văn bằng chuyên môn và các chức danh nghề nghiệp.

Tốt nghiệp nước ngoài có được cấp chứng chỉ hành nghề

Tốt nghiệp nước ngoài có được cấp chứng chỉ hành nghề

Căn cứ Luật Dược, dự thảo Nghị định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược có quy định hồ sơ thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với văn bằng chuyên môn do nước ngoài cấp.

Theo đó, đối với các văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có Giấy công nhận tương đương bằng cấp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Trên cơ sở Giấy công nhận tương đương nêu trên, cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề dược (Sở Y tế: Đối với cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ, Bộ Y tế: Đối với cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi) xem xét xác định phạm vi hành nghề (ví dụ: Dược sĩ đại học…) đối với các văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp trên cơ sở tư vấn của Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

Bà Trang có thể tham khảo nội dung dự thảo Nghị định được đăng trên website của Chính phủ để thực hiện theo đúng quy định khi Nghị định có hiệu lực.

Nguồn Theo Chinhphu.vn – Ytevietnam.edu.vn

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới