Những tiến bộ y học vượt bậc năm 2018

Tử cung nhân tạo được thiết kế di truyền và cho rằng đã đảo ngược quá trình lão hóa nghe có vẻ giống chuyện viễn tưởng. Tuy nhiên tiến bộ trong y học này đã mang lại giá trị đáng kể cho toàn nhân loại.