Điều trị bằng Vật lý trị liệu là như thế nào?

Vật lý trị liệu hiện nay được xem là phương pháp điều trị không cần dùng thuốc phổ biến nhất và được nhiều người ưa chuộng, vậy điều trị bằng Vật lý trị liệu là như thế nào?