AIDS là gì? Khi nào thì HIV chuyển sang AIDS?

Chúng ta vẫn nghĩ HIV/AIDS là hai bệnh khác nhau. Tuy nhiên thực chất AIDS chỉ là một giai đoạn của HIV. HIV chuyển sang AIDS khi bệnh đã ở giai đoạn cuối.