Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy SĐD1003

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY: SĐD1003

Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào.

THÔNG BÁO

Đúng 16h30 ngày 09/09/2018, lớp SĐD1003 tập trung tại Phòng F203 Lầu 2 Nhà F để nghe GVCN hướng dẫn:

 • Chương trình học và quy chế đào tạo.
 • Quy chế công tác học sinh sinh viên.
 • Quy chế thi và kiểm tra.

I. HỌC KỲ I:

LỊCH HỌC

1. Giải phẫu sinh lý (Lý thuyết – 10 buổi):

Chiều 10/9, 11/9, 12/9, 13/9, 14/9, 17/9, 18/9, 19/9, 26/9, 27/9/2018 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: ĐD Trần Quốc Bảo và BS Dương Trường Giang.

2. Chính trị 1 (8 buổi):

Chiều 20/9, 21/9, 24/9, 25/9, 28/9, 1/10, 2/10, 3/10/2018 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hà.

3. Giáo dục thể chất 1 (6 buổi):

Chiều 4/10, 5/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10/2018 tại Khu trò chơi Công viên Phú Lâm.

Giảng viên: Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh.

Thời gian: SĐD1003 học Ca 2 từ 15h00 đến 16h30. Chú ý: mặc áo thun, quần thun, đi giày thể thao.

4. Tin học (6 buổi):

Chiều 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10/2018 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: Thạc sĩ Nguyễn Minh Truyền.

5. Dinh dưỡng – Tiết chế (6 buổi):

Chiều 22/12, 23/10, 24/10, 26/10, 29/10, 31/10/2018 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: ĐD Tô Thị Hoan và ĐD Trương Thị Thanh Nga.

(Ghi chú: Chiều ngày 25/10, 30/10, 1/11, 2/11/2018 lớp SĐD1003 được nghỉ)

6. Y Đức (6 buổi):

Chiều 5/11, 7/11, 9/11, 12/11, 21/11, 24/11/2018 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: ĐD Tô Thị Hoan.

(Ghi chú: Chiều ngày 6/11, 8/11 lớp SĐD1003 được nghỉ)

7. Sinh học và Di truyền (6 buổi):

Chiều 13/11, 14/11, 15/11, 17/11, 19/11, 20/11/2018 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến.

8. Hóa học (Lý thuyết – 8 buổi):

Chiều 22/11, 23/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11, 3/12/2018 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thị Kim Ngân.

9. Vi sinh – Ký sinh trùng (Lý thuyết – 6 buổi):

Chiều 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 15/12, 18/12/2018 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: Thạc sĩ Mai Thị Bích Chi.

10. Thực hành Giải phẫu Sinh lý (Phần Sinh lý – Đo huyết áp – 2 buổi):

Chiều 11/12, 17/12/2018 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

Ca 1 (từ vần A đến vần P): học từ 13h30 đến 15h00.

Ca 2 (từ vần Q đến vần Y): học từ 15h30 đến 17h00.

(Ghi chú: Chiều ngày 10/12/2018 lớp SĐD1003 được nghỉ và học bù vào Chiều ngày 17/12/2018)

11. Thực hành Hóa học (4 buổi):

Chiều 12/12, 13/12, 14/12, 19/12/2018 tại Phòng F202 Lầu 2 Nhà F.

Ca 1 (từ vần A đến vần P): học từ 13h30 đến 15h00.

Ca 2 (từ vần Q đến vần Y): học từ 15h30 đến 17h00.

Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thị Kim Ngân.

12. Thực hành Dinh dưỡng – Tiết chế (3 buổi):

Chiều 20/12, 21/12, 25/12/2018 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

Ca 1 (từ vần A đến vần P): học từ 13h30 đến 15h00.

Ca 2 (từ vần Q đến vần Y): học từ 15h30 đến 17h00.

Giảng viên: DS – CVDD Nguyễn Thị Thương.

13. Thực hành Vi sinh – Ký sinh trùng (4 buổi):

Chiều 24/12, 26/12, 27/12, 28/12/2018 tại Phòng F202 Lầu 2 Nhà F.

Ca 1 (từ vần A đến vần P): học từ 13h30 đến 15h00.

Ca 2 (từ vần Q đến vần Y): học từ 15h30 đến 17h00.

Giảng viên: Thạc sĩ Mai Thị Bích Chi + DSLS Đặng Nam Anh.

14. Thực hành Giải phẫu Sinh lý (Phần Giải phẫu – 5 buổi):

Chiều 30/12, 31/12/2018, 2/1, 3/1, 4/1/2019 tại Phòng F203 Lầu 2 Nhà F.

Ca 1 (từ vần A đến vần P): học từ 13h30 đến 15h00.

Ca 2 (từ vần Q đến vần Y): học từ 15h30 đến 17h00.

Giảng viên: BS Chu Hòa Sơn.

LỊCH NHẬN ĐIỂM KIỂM TRA, KIỂM TRA BỔ SUNG VÀ HỌC LẠI

1. Giải phẫu Sinh lý, Chính trị 1, Giáo dục thể chất 1, Tin học:

Nhận điểm: Cán bộ lớp đến Phòng Đào tạo gặp GVCN nhận điểm vào ngày 21/11/2018.

Đăng ký kiểm tra bổ sung, học lại, phúc tra: từ 24/11 – 25/11/2018 đăng ký tại Phòng Đào tạo với GVCN.

Lịch học lại:

– Chính trị 1: Sáng 24/11, Chiều 24/11/2018 tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

– Giáo dục thể chất 1: Chiều 25/11, Tối 25/11/2018 (17h30 – 20h00) tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

– Tin học: Sáng 1/12, Chiều 1/12/2018 tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

– Giải phẫu Sinh lý: Sáng 2/12, Chiều 2/12, Tối 2/12/2018 (17h30 – 20h00) tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

Lịch kiểm tra bổ sung:

– Chính trị 1: 15h30 chiều 24/11/2018 tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F

– Giáo dục thể chất 1: 15h30 chiều 25/11/2018 tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

– Tin học: 15h30 chiều 1/12/2018 tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

– Giải phẫu Sinh lý: 15h30 chiều 2/12/2018 tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

2. Dinh dưỡng – Tiết chế, Y Đức, Sinh học và Di truyền, Hóa học:

Nhận điểm: Cán bộ lớp đến Phòng Đào tạo gặp GVCN nhận điểm vào ngày 5/12/2018.

Đăng ký kiểm tra bổ sung, học lại, phúc tra: từ 6/12 – 7/12/2018 đăng ký tại Phòng Đào tạo với GVCN.

Lịch học lại:

– Dinh dưỡng – Tiết chế: Sáng 15/12, Chiều 15/12/2018 tại Phòng F203 Lầu 2 Nhà F.

– Y Đức: Sáng 15/12, Chiều 15/12/2018 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

– Sinh học và Di truyền: Chiều 16/12, Tối 16/12/2018 (17h30 – 20h00) tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

– Hóa học: Sáng 22/12, Chiều 22/12 tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

Lịch kiểm tra bổ sung:

– Dinh dưỡng – Tiết chế: 15h30 chiều 15/12/2018 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

– Y Đức: 15h30 chiều 15/12/2018 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

– Sinh học và Di truyền: 15h30 chiều 16/12/2018 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

– Hóa học: 15h30 chiều 22/12 tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

3. Vi sinh – Ký sinh trùng, Thực hành Giải phẫu Sinh lý (Phần Sinh lý – Đo huyết áp):

Nhận điểm: Cán bộ lớp đến Phòng Đào tạo gặp GVCN nhận điểm vào ngày 19/12/2018.

Đăng ký kiểm tra bổ sung, học lại, phúc tra: từ 20/12 – 21/12/2018 đăng ký tại Phòng Đào tạo với GVCN.

Lịch học lại:

– Vi sinh – Ký sinh trùng: Chiều 23/12, Tối 23/12/2018 (17h30 – 20h00) tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

– Thực hành Giải phẫu Sinh lý (Phần Sinh lý – Đo huyết áp): Chiều 23/12/2018 tại Phòng F203 Lầu 2 Nhà F.

Lịch kiểm tra bổ sung:

– Vi sinh – Ký sinh trùng: 15h30 chiều 23/12/2018 tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

– Thực hành Giải phẫu Sinh lý (Phần Sinh lý – Đo huyết áp): 15h30 chiều 23/12/2018 tại Phòng F203 Lầu 2 Nhà F.

4. Thực hành Hóa học, Thực hành Dinh dưỡng – Tiết chế:

Nhận điểm: Cán bộ lớp đến Phòng Đào tạo gặp GVCN nhận điểm vào ngày 26/12/2018.

Đăng ký kiểm tra bổ sung, học lại, phúc tra: từ 27/12 – 28/12/2018 đăng ký tại Phòng Đào tạo với GVCN.

Lịch học lại:

– Thực hành Hóa học: Sáng 29/12, Chiều 29/12/2018 tại Phòng F202 Lầu 2 Nhà F.

– Thực hành Dinh dưỡng – Tiết chế: Sáng 30/12, Chiều 30/12/2018 tại Phòng F203 Lầu 2 Nhà F.

Lịch kiểm tra bổ sung:

– Thực hành Hóa học: 15h30 chiều 29/12/2018 tại Phòng F202 Lầu 2 Nhà F.

– Thực hành Dinh dưỡng – Tiết chế: 15h30 chiều 30/12/2018 tại Phòng F203 Lầu 2 Nhà F.

5. Thực hành Vi sinh – Ký sinh trùng, Thực hành Giải phẫu Sinh lý (Phần Giải phẫu):

Nhận điểm: Cán bộ lớp đến Phòng Đào tạo gặp GVCN nhận điểm vào ngày 2/1/2019.

Đăng ký kiểm tra bổ sung, học lại, phúc tra: từ 3/1 – 4/1/2019 (với Thực hành Vi sinh – Ký sinh trùng) và từ 3/1 – 5/1/2019 (với Thực hành Giải phẫu Sinh lý) đăng ký tại Phòng Đào tạo với GVCN.

Lịch học lại:

– Thực hành Vi sinh – Ký sinh trùng: Sáng 5/1, Chiều 5/1/2019 tại Phòng F202 Lầu 2 Nhà F.

– Thực hành Giải phẫu Sinh lý: Sáng 6/1, Chiều 6/1/2019 tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

Lịch kiểm tra bổ sung:

– Thực hành Vi sinh – Ký sinh trùng: 15h30 chiều 5/1/2019 tại Phòng F202 Lầu 2 Nhà F.

– Thực hành Giải phẫu Sinh lý: 15h30 chiều 6/1/2019 tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1

Ngày 07/01/2019: 7h45 – 9h15 thi môn Y Đức tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Ngày 08/01/2019: 7h45 – 9h15 thi môn Tin học tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Ngày 09/01/2019: 7h45 – 9h15 thi môn Sinh học và Di truyền tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Ngày 10/01/2019: 7h45 – 9h15 thi môn Giáo dục thể chất 1 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Ngày 11/01/2019: 7h45 – 9h15 thi môn Hóa học tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Ngày 14/01/2019: 7h45 – 9h15 thi môn Giải phẫu Sinh lý tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Ngày 15/01/2019: 7h45 – 9h15 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Ngày 16/01/2019: 7h45 – 9h15 thi môn Chính trị 1 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Ngày 17/01/2019: 7h45 – 9h15 thi môn Dinh dưỡng – Tiết chế tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Lưu ý:

 • Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 30 phút để được cán bộ coi thi gọi vào phòng thi.
 • Khi đi thi phải mang theo thẻ sinh viên. Nếu mất thẻ sinh viên, tạm thời thay thế bằng chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe, và báo ngay về Phòng Đào tạo để làm lại thẻ sinh viên.
 • Sau khi phát đề 15 phút, sinh viên sẽ không được vào phòng thi.

II. HỌC KỲ II:

LỊCH HỌC

1. Điều dưỡng cơ sở 1 (Lý thuyết – 10 buổi):

Sáng 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 13/2, 15/2, 18/2, 19/2, 21/2/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: ĐD Hồ Hữu Hòa.

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Sinh viên hệ Chính quy được nghỉ từ ngày 26/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (tức từ ngày 21/12 năm Mậu Tuất đến hết ngày 06/01 năm Kỷ Hợi). Sinh viên Cơ sở 5 được nghỉ thêm 2 ngày 11/02, 12/02/2019 (tức ngày 07/01, 08/01 năm Kỷ Hợi).

2. Tiếng Anh cơ bản 1 (6 buổi):

Sáng 14/2, 20/2, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến.

3. Dược lý (Lý thuyết – 11 buổi):

Sáng 22/2, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 1/3, 13/3, 15/3, 21/3, 30/3, 6/4/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: DSLS Đặng Nam Anh.

4. Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 (8 buổi):

Sáng 12/3, 14/3, 18/3, 20/3, 22/3, 26/3, 28/3, 1/4/2019 tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F.

Ca 1 (từ vần A đến vần P): học từ 7h30 đến 9h00.

Ca 2 (từ vần Q đến vần Y): học từ 9h30 đến 11h00.

Giảng viên: ĐD Hồ Hữu Hòa.

5. Chính trị 2 (6 buổi):

Sáng 4/4, 5/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hà.

6. Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm (6 buổi)

Sáng 12/4, 15/4, 16/4, 17/4, 18/4, 19/4/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: CN YTCC Nguyễn Lê Hải Dương.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 2 (THI LẠI)

Ngày 20/04/2019: 07h35 – 09h10 thi môn Y Đức tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Ngày 20/04/2019: 09h20 – 11h00 thi môn Tin học tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G..

Ngày 20/04/2019: 13h35 – 15h10 thi môn Sinh học và Di truyền tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F..

Ngày 20/04/2019: 15h20 – 17h00 thi môn Giáo dục thể chất 1 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Ngày 21/04/2019: 07h35 – 09h10 thi môn Hóa học tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F..

Ngày 21/04/2019: 09h20 – 11h00 thi môn Giải phẫu Sinh lý tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F..

Ngày 21/04/2019: 13h35 – 15h10 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F..

Ngày 21/04/2019: 15h20 – 17h00 thi môn Chính trị 1 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G..

Ngày 27/04/2019: 07h35 – 09h10 thi môn Dinh dưỡng – Tiết chế tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 2 (THI CẢI THIỆN)

Ngày 20/04/2019: 07h35 – 09h10 thi môn Y Đức tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Ngày 20/04/2019: 09h20 – 11h00 thi môn Tin học tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F..

Ngày 20/04/2019: 13h35 – 15h10 thi môn Sinh học và Di truyền tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F..

Ngày 20/04/2019: 15h20 – 17h00 thi môn Giáo dục thể chất 1 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Ngày 21/04/2019: 07h35 – 09h10 thi môn Hóa học tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F..

Ngày 21/04/2019: 09h20 – 11h00 thi môn Giải phẫu Sinh lý tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F..

Ngày 21/04/2019: 13h35 – 15h10 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F..

Ngày 21/04/2019: 15h20 – 17h00 thi môn Chính trị 1 tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F..

Ngày 27/04/2019: 07h35 – 09h10 thi môn Dinh dưỡng – Tiết chế tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F.

7. Hóa sinh (Lý thuyết – 9 buổi):

Sáng 22/4, 23/4, 24/4, 26/4, 13/5, 15/5, 21/5, 23/5, 24/5/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: NCS Thạc sĩ Đặng Anh Tuấn.

LỊCH NGHỈ KỶ NIỆM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Sinh viên hệ Chính quy được nghỉ 03 ngày 29/4/2019, 30/4/2019, 1/5/2019.

8. Thực hành Hóa sinh (3 buổi):

Sáng 16/5, 20/5, 22/5/2019 tại Phòng F202 lầu 2 Nhà F.

Ca 1 (từ vần A đến vần P): học từ 7h30 đến 9h00.

Ca 2 (từ vần Q đến vần Y): học từ 9h30 đến 11h00.

Giảng viên: Thạc sĩ Phạm Vũ Nhật Uyên.

9. Vật lý đại cương – Lý sinh (8 buổi):

Sáng 2/5, 3/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 11/5/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: Thạc sĩ Nguyễn Hùng Minh.

10. Pháp luật (6 buổi):

Sáng 30/5, 31/5, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6/2019 tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: CN Lê Bảo Tâm.

11. Thực hành Dược lý (4 buổi):

Sáng 28/5, 29/5, 7/6, 8/6/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Ca 1 (từ vần A đến vần Ng): học từ 7h30 đến 9h00.

Ca 2 (từ vần Nh đến vần Y): học từ 9h30 đến 11h00.

Giảng viên: DSLS Đặng Nam Anh.

***Hóa sinh (Học bổ sung kiến thức lý thuyết và thực hành – 3 buổi)

Chiều 7/6, Chiều 10/6, Chiều 11/6/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến.

LỊCH NHẬN ĐIỂM KIỂM TRA, KIỂM TRA BỔ SUNG VÀ HỌC LẠI HỌC KỲ II

1. Dược lý, Chính trị 2, Điều dưỡng cơ sở 1, Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1, Tiếng Anh cơ bản 1:

Nhận điểm: Cán bộ lớp đến Phòng Đào tạo gặp GVCN nhận điểm vào ngày 10/05/2019.

Đăng ký kiểm tra bổ sung, học lại, phúc tra: ngày 10/05 – 11/5/2019 đăng ký tại Phòng Đào tạo.

Lịch học lại:

– Dược lý: Sáng 9/6, Chiều 9/6/2019 tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

– Chính trị 2: Sáng 12/5, Chiều 12/5/2019 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

– Điều dưỡng cơ sở 1: Sáng 25/5, Chiều 25/5/2019 tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

– Tiếng Anh cơ bản 1: Sáng 19/5, Chiều 19/5, Sáng 25/5/2019 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

– Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1: Sáng 25/5, Chiều 25/5/2019 tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

Lịch kiểm tra bổ sung:

– Dược lý: 15h30 chiều 9/6/2019 tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

– Chính trị 2: 15h30 chiều 12/5/2019 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

– Điều dưỡng cơ sở 1: 15h30 chiều 25/5/2019 tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

– Tiếng Anh cơ bản 1: 9h30 sáng 25/5/2019 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

– Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1: 15h30 chiều 25/5/2019 tại Phòng F201 Lầu 2 Nhà F.

2. Vật lý đại cương – Lý sinh, Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm:

Nhận điểm: Cán bộ lớp đến Phòng Đào tạo gặp GVCN nhận điểm vào ngày 24/05/2019.

Đăng ký kiểm tra bổ sung, học lại, phúc tra: ngày 24/05 – 25/5/2019 đăng ký tại Phòng Đào tạo.

Lịch học lại:

– Vật lý đại cương – Lý sinh: Chiều 25/5, Sáng 26/5, Chiều 26/5/2019 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

– Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm: học lại cùng lịch học của SXN1001: Chiều 30/5, 31/5, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6/2019 tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F.

Lịch kiểm tra bổ sung:

– Vật lý đại cương – Lý sinh: 15h30 chiều 26/5/2019 tại Phòng G101 Lầu 1 Nhà G.

– Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm: 15h30 chiều 6/6/2019 tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F.

LỊCH THI HỌC KỲ II LẦN 1

Ngày 12/06/2019: 7h45 – 9h15 thi môn Hóa sinh tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.

Ngày 13/06/2019: 7h45 – 9h15 thi môn Pháp luật tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.

Ngày 14/06/2019: 7h45 – 9h15 thi môn Chính trị 2 tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.

Ngày 17/06/2019: 7h45 – 9h15 thi môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.

Ngày 18/06/2019: 7h45 – 9h15 thi môn Tiếng Anh cơ bản 1 tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.

Ngày 19/06/2019: 7h45 – 9h15 thi môn Vật lý đại cương – Lý sinh tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.

Ngày 20/06/2019: 7h45 – 9h15 thi môn Dược lý tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.

Ngày 21/06/2019: 7h45 – 9h15 thi môn Điều dưỡng cơ sở 1 tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.

Lưu ý:

 • Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 30 phút để được cán bộ coi thi gọi vào phòng thi.
 • Khi đi thi phải mang theo thẻ sinh viên. Nếu mất thẻ sinh viên, tạm thời thay thế bằng chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe, và báo ngay về Phòng Đào tạo để làm lại thẻ sinh viên.
 • Sau khi phát đề 15 phút, sinh viên sẽ không được vào phòng thi.

III. HỌC KỲ III:

LỊCH HỌC

1. Sinh lý bệnh – Miễn dịch (9 buổi):

Sáng 26/6, 27/6, 28/6, 29/6, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 6/7/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: BS Hoàng Đình Khánh.

2. Pháp luật và Tổ chức Y tế (6 buổi):

Sáng 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: CN YTCC Nguyễn Lê Hải Dương.

3. Sức khỏe – Môi trường và Vệ sinh (6 buổi):

Sáng 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: ĐD Nguyễn Thị Phương Thúy.

4. Xác suất – thống kê Y Dược (6 buổi):

Sáng 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thạc sĩ Nguyễn Văn Tùng.

LỊCH NGHỈ HÈ 2019

Sinh viên hệ Chính quy được nghỉ hè từ ngày 29/7/2019 đến hết ngày 2/9/2019.

5. Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người (6 buổi):

Sáng 3/9, 4/9, 5/9, 9/9, 11/9, 13/9/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: ĐD Hồ Hữu Hòa.

6. Điều dưỡng cơ sở 2 (Lý thuyết – 11 buổi):

Sáng 16/9, 17/9, 18/9, 20/9, 23/9, 24/9, 25/9, 26/9, 30/9, 1/10, 2/10/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: ĐD Tô Thị Hoan và ĐD Phạm Đức Nam.

7. Điều dưỡng cơ sở 2 (Thực hành – 6 buổi):

Sáng 10/10, 11/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: ĐD Nguyễn Thị Thắm.

8. Y Học Cổ Truyền (Lý thuyết – 8 buổi)

Sáng 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 2810, 29/10, 30/10/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: BS Ngô Quyền Oai.

9. GDSK & thực hành điều dưỡng (Lý thuyết – 6 buổi)

Sáng 6/11, 7/11, 8/11, 12/11, 13/11, 14/11 tại phòng G101 lầu 1 nhà F

Giảng viên: Hồ Hữu Hòa.

10. Giao tiếp và thực hành điều dưỡng ( lý thuyết 8 buổi)

Sáng 14/1, 15/1, 16/1, 17/1/2020 và 8/3, 15/3, 17/3, 22/3/2020 tại F303 lầu 3 nhà F

Giảng viên: Nguyễn Thị Tỉnh

11. Chăm sóc sức khỏe người lớn ngoại khoa (thực hành 5 buổi)

Sáng 18/6, 19/6, 22/6, 23/6, 24/6/2020 tại X10, 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, tp HCM

Giảng viên: Dương Huỳnh Khuyên

12. Chăm sóc sức khỏe người lớn nội khoa (thực hành )

Sáng chiều 10/6, sáng 11/6/2020 tại X10 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, tp HCM

Giảng viên: Trương Thị Thanh Nga

V. Học kỳ V

LỊCH HỌC

1.Chăm sóc sức khỏe trẻ em ( Lý thuyết+ thực hành)

913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

 • Lý Thuyết: Sáng chiều 1/9, 3/9, 4/9, 7/9/2020, 11/09/2020 ( Phòng D102 )
 • Thực hành: Sáng chiều 8/9, 9/9/2020

Giảng viên: Dương Thị Huỳnh Khuyên

2. Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi

Sáng: 15/09,16/09,17/09,18/09,21/09,22/09/2020 Phòng D102 913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh 

Giảng viên: Thầy Hồ Hữu Hòa

3. Tiếng anh chuyên ngành

Sáng: 23/09,24/09,25/09,28/09,29/09,30/09/2020 Phòng D102 913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh 

Giảng viên: Thầy Phan Trung

4. CSSK Cộng đồng (Lý thuyết) – Phòng lý thuyết 11

Sáng: 12/10,13/10,19/10,20/10, 26/10, 27/10/2020

Giảng viên: Cô. Nguyễn Thị Tịnh
5. Quản lý điều dưỡng (Lý thuyết) – Phòng lý thuyết 11

Sáng: 09/10,14/10,16/10,21/10,22/10,23/10/2020

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thành

6. CSSK Phụ Nữ Bà Mẹ và Gia Đình  – Lý thuyết – 10 Buổi

Chiều: 04/11, 09/11, 10/11, 23/11, Sáng- Chiều 27/11, chiều 30/11, Sáng- Chiều 04/12, Sáng: 05/12/2020

Phòng LT 11

Giảng viên: Cô Lê Thị Hoàn

CSSK Phụ Nữ Bà Mẹ và Gia Đình  – Thực Hành – 4 Buổi

Chiều: 05/12, Sáng – Chiều 08/12, 09/12 Sáng 12/12/2020

Phòng TH

Giảng viên: Cô Lê Thị Hoàn

7. Phục Hồi Chức Năng – Lý thuyết – 06 Buổi

Sáng- Chiều: 07/12, Sáng 10/12, 11/12,14/12, 15/12/2020

Phòng LT 05

Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Đức

Phục Hồi Chức Năng – Thực Hành – 02 Buổi

Sáng – Chiều:16/12/2020

Phòng LT 05

Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Đức

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ V

https://drive.google.com/file/d/15CPcCGlXP7I7POeyIxdOa4W_ySq6eq6r/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LXFRgGlilD8TRZuxFXmZVhkQrzpYgBKp/view?usp=sharing

Tổng cộng 9.460.000 đồng

Thời gian thu: Từ ngày 21/09/2020 đến hết ngày 05/10/2020

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên hoàn thành học phí đến trước ngày 06/10/2020. Trường hợp sinh viên không nộp các khoản học phí và kinh phí theo đúng thời hạn thông báo, Nhà trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập theo Quy chế.

Sinh viên thuộc các diện : hộ nghèo , vùng kinh tế đặc biệt khó khăn,… có giấy xác nhận của địa phương tới trực tiếp phòng đào tạo nhà trường hướng dẫn làm đơn xin gia hạn thời gian học phí.

Sinh viên không đóng đủ học phí đúng hạn sẽ áp dụng 2 hình thức :

1. Đình chỉ học trong 1 tháng đầu tiên

2. Sau 1 tháng vẫn chưa hoàn thành học phí sẽ quyết định thôi học.

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn : làm đơn xin gia hạn học phí, kèm theo đơn xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã về hoàn cảnh của mình sẽ được gia hạn học phí thêm.

Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn:

https://drive.google.com/file/d/1hMLJCecKMN9mBmDtZ5Uyj1klt5Ryqxh5/view?usp=sharing

 

THÔNG BÁO – BẢO HIỂM Y TẾ
Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo về việc mua bảo hiểm y tế học sinh – sinh viên (BHYT-HSSV) năm học 2020- 2021
1. Đối tượng tham gia BHYT-HSSV
– Tham gia bắt buộc đối với tất cả sinh viên tại Trường
– Đối với sinh viên đã có thẻ BHYT (thẻ ưu tiên) thuộc các nhóm đối tượng khác: thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan chiến sĩ…… đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, yêu cầu sinh viên photo lại thẻ BHYT nộp về Trường để lập Danh sách
2. Mức đóng và phương thức đóng:
– Mức thu 12 tháng (01/01/2021 – 31/12/2021) = 565.000 đồng (đây chính là thời hạn sử dụng của thẻ BHYT).

– Thẻ BHYT-HSSV có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

3. Thời gian thu tiền:
01/10/2020 đến 30/11/2020

VI. Học kỳ VI

                                                                                       LỊCH HỌC

1. Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần – 06 Buổi

Sáng- Chiều: 19/01, 21/01, 25/01/2021

Phòng LT 08

Giảng viên: Cô Trần Thị Lan Hương

2. TH Nghiên Cứu Khoa Học – 06 Buổi

Sáng- Chiều: 20/01, 26/01, Chiều 07/05, Chiều 13/05/2021

Phòng LT 08

Giảng viên: Cô Như Thúy

TỪ NGÀY 02/02/2021 – 26/02/2021: NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ NGHỈ DỊCH

3. CSNB Cấp Cứu – CS Tích Cực – 08 Buổi

Sáng- Chiều: 03/03, 05/03, 10/03, Sáng 11/03, Sáng 12/03/2021

Phòng LT 05

Giảng viên: Cô Dương Huỳnh Khuyên – Tô Thị Hoan

TỪ NGÀY 15/03/2021 – 09/04/2021: SINH VIÊN THỰC TẬP BỆNH VIỆN HOOC MÔN + ĐT NGHỀ NGHIỆP

LỊCH NGHỈ LỄ 30/04 – 01/05/2021

Đối tượng: Các sinh viên hệ Chính quy, Liên Thông, Văn Bằng 2, Chính Quy 2 năm

Thời gian nghỉ: Từ Thứ 6 (ngày 30/04/2021) đến hết Chủ nhật (ngày 02/05/2021). Ngày 03/05/2021 sinh viên quay trở lại học bình thường theo thời khóa biểu của Trường.

Lưu ý: Đối với các lớp đang đi thực tập tại Bệnh viện, Nhà thuốc. Nếu có lịch phân công từ Bệnh viện, Nhà thuốc các sinh viên phải tham gia đầy đủ theo sự phân công của Bệnh viện, Nhà thuốc.

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP

1. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ – LÝ THUYẾT (02 BUỔI) Học online

Mã lớp: luz6kxl – ID: 5125772325 – PASS: 1

Sáng Chiều: 19/05/2021

Giảng viên: Thầy Trần Quốc Bảo

2. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN PHỤ NỮ BÀ MẸ & GIA ĐÌNH (03 BUỔI) Học online

Mã lớp:  – ID: 978 842 8628 – PASS: B24bw6

Sáng 05/05/2021 (Tại trường: Cô Khuyên), Sáng Chiều: 13/05/2021 (Online)

Giảng viên: Cô Lâm (HN)

3. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CSSK TRẺ EM (03 BUỔI) Học online

Mã lớp:  – ID: 978 842 8628 – PASS: B24bw6

Chiều 05/05/2021 (Tại Trường: Cô Khuyên), Sáng Chiều: 17/05/2021 (Online)

Giảng viên: Cô Lâm (HN)

4. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CSSK NGOẠI KHOA (03 BUỔI) Học online

Mã lớp: wrnvkv2 – ID: 2710064462 – PASS: 5uk98T

Sáng 06/05/2021 (Tại trường: Cô Thắm), Sáng Chiều: 15/05/2021 (online)

Giảng viên: Cô Linh (HN)

5. ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CSSK NỘI KHOA (02 BUỔI) Học online

Mã lớp: 7uzjmx5 – ID: 8112660045 – PASS: 578620

Sáng Chiều: 12/05/2021

Giảng viên: Cô Trinh (HN)

6. ÔN THI TỐT NGHIỆP TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ (02 BUỔI)

Sáng: 28/04, 29/04/2021

Phòng LT 05

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hà

7. ÔN THI TỐT NGHIỆP TỐT NGHIỆP MÔN CSSK DỊCH TỄ-BTN (01 BUỔI)

Chiều 06/05/2021

Phòng LT 05

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thắm

8. ÔN THI TỐT NGHIỆP TỐT NGHIỆP MÔN CSSK NGƯỜI BỆNH TRUYỀN NHIỄM (02 BUỔI) Học online

Mã lớp:  – ID: 8112660045 – PASS: 578620

Sáng chiều: 08/06/2021

Giảng viên: Cô Trinh (HN)

 

TỪ NGÀY 24/05/2021 – …/…/2021: SINH VIÊN THỰC TẬP BỆNH VIỆN HOOC MÔN+BÌNH TÂN+TÂN PHÚ

Thông báo kế hoạch THI LẦN 2 HK 1 năm học 2020-2021

(Tức Kì 5 khóa 10, Kì 3 Khóa 11, Kì 1 Khóa12)

– Thời gian đăng kí: Ngày 11/04, 12/04, 13/04, 17/04, 18/04/2021
– Thời gian THI: Ngày 24/04, 25/04/2021
– Đề cương ôn thi: Ôn đề cương thi Lần 1.

1. Kế hoạch thi lại học kì 1 năm học 2020-2021: https://drive.google.com/file/d/1zE9sbsJrJcKoVvENiI1hLmaVpxqmliTO/view?usp=sharing

2. Danh sách sinh viên dự thi: 

+ Khóa 10:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EqzXRXXGjSy9p2SPHrfq4Ol8yBW0VHgj/edit#gid=42022717

+ Khóa 11:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oxtwHjmI7d0HYTrhRKNGNXTSO5M9Q_Q5/edit#gid=1831655965

+ Khóa 12:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FIzI8wWEcEkm-fe31ws7QYdXBWWehDtu/edit#gid=776080832

3. Thời gian, chia ca thi, phòng thi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yCBvdDPUX9oIN6bUCIVX4o-QKaPX1YzW/edit#gid=1611024468

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP CAO ĐẲNG K10

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ VI

https://drive.google.com/file/d/1cW0n6hJET-KYZXAT1eL_BHT9ruuyauUb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13k32oj1ofYQ3vi4pHDKhcNQwffk5ji9t/view?usp=sharing

Tổng cộng 9.960.000 đồng

Thời gian thu: Từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 01/02/2021

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên hoàn thành học phí đến trước ngày 02/02/2021. Trường hợp sinh viên không nộp các khoản học phí và kinh phí theo đúng thời hạn thông báo, Nhà trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập theo Quy chế.

Sinh viên thuộc các diện : hộ nghèo , vùng kinh tế đặc biệt khó khăn,… có giấy xác nhận của địa phương tới trực tiếp phòng đào tạo nhà trường hướng dẫn làm đơn xin gia hạn thời gian học phí.

Sinh viên không đóng đủ học phí đúng hạn sẽ áp dụng 2 hình thức :

1. Đình chỉ học trong 1 tháng đầu tiên

2. Sau 1 tháng vẫn chưa hoàn thành học phí sẽ quyết định thôi học.

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn : làm đơn xin gia hạn học phí, kèm theo đơn xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã về hoàn cảnh của mình sẽ được gia hạn học phí thêm.

Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn:

https://drive.google.com/file/d/1hMLJCecKMN9mBmDtZ5Uyj1klt5Ryqxh5/view?usp=sharing

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới