Thời khóa biểu Y Dược Pasteur cơ sở Quận 6

Đánh giá: 1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (3 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

Thời khóa biểu Y Dược Pasteur cơ sở Quận 6

 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 1302

 

Thời khóa biểu lớp SDS1302-LT (T7&CN): Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SDS1302-VB2 (T7&CN): Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SDS1302-CĐVB2 (T7&CN): Click vào đây để xem chi tiết

 

Thời khóa biểu lớp SDS1302-LTH3 – LỚP TỐI: Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SDS1302-VB2H3 – LỚP TỐI: Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SDS1302-CĐVB2H3 – LỚP TỐI: Click vào đây để xem chi tiết

 

Thời khóa biểu lớp SĐD1302-LT (T7&CN): Click vào đây để xem chi tiết

 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 13

 

Thời khóa biểu lớp SDS1301-LT (T7&CN): Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SDS1301-VB2 (T7&CN): Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SDS1301-CĐVB2 (T7&CN): Click vào đây để xem chi tiết

 

Thời khóa biểu lớp SDS1301-LTH3 – LỚP TỐI: Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SDS1301-VB2H3 – LỚP TỐI: Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SDS1301-CĐVB2H3 – LỚP TỐI : Click vào đây để xem chi tiết

 

Thời khóa biểu lớp SĐD1301-LT (T7&CN): Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SĐD1301-CĐVB2 (T7&CN): Click vào đây để xem chi tiết

 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 12

 

Thời khóa biểu lớp SDS1201-LT: Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SDS1201-VB2: Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SDS1201-CĐVB2: Click vào đây để xem chi tiết

 

Thời khóa biểu lớp SĐD1201-LT: Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SĐD1201-VB2: Click vào đây để xem chi tiết

 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 11

 

Thời khóa biểu lớp SDS1101: Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SDS1102: Click vào đây để xem chi tiết

 

Thời khóa biểu lớp SĐD1101: Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SĐD1102: Click vào đây để xem chi tiết

 

Thời khóa biểu lớp SXN1101: Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SXN1102: Click vào đây để xem chi tiết

 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 10

 

Thời khóa biểu lớp SDS1001: Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SDS1002: Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SDS1003: Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SDS1004: Click vào đây để xem chi tiết

 

Thời khóa biểu lớp SĐD1001: Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SĐD1002: Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SĐD1003: Click vào đây để xem chi tiết

 

Thời khóa biểu lớp SXN1001: Click vào đây để xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp SXN1002: Click vào đây để xem chi tiết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới