Tình yêu với nữ tuổi này là điều gì đó rất thiêng liêng

Gái ngành Y tuổi Tuất không lo ế chồng?

Đặc thù công việc ngành Y vất vả sớm khuya nên dĩ nhiên con gái thì thường ế chỏng ế chơ. Nhưng với con gái ngành Y tuổi Tuất thì lại rất đắt chồng. Vì sao lại thế?