Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng TĐD1201-LT – Khóa 12

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

1. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 2

Giảng viên: CN- Thầy Trần Quốc Bảo- Cô Nguyễn Thị Linh

Thời gian: Sáng-Chiều: 20/10, 21/10,  08/12, 09/12/2018

2. Môn học: SK- NCSK Và Hành Vi Con Người

Giảng viên: CN- Thầy Hồ Hữu Hòa

Thời gian: Sáng-Chiều: 27/10, 28/10/2018

3. Môn học: Phục Hồi Chức Năng

Giảng viên: Th.s Thầy Tạ Quốc Dũng

Thời gian: Sáng-Chiều: 03/11, 04/11/2018

4. Môn học: PL & TCQL Y Tế

Giảng viên: Thầy Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng-Chiều: 10/11, 17/11/2018

5. Môn học: CSNB Cấp Cứu 

Giảng viên: CN- Cô Nguyễn Thị Dung

Thời gian: Sáng-Chiều: 18/11, 24/11, 25/11/2018

6. Môn học: Sinh Học Di Truyền

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Sáng-Chiều: 01/12, 02/12/2018

7. Môn học: Vi Sinh Vật – Kí Sinh Trùng

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thùy Trang

Thời gian: Sáng-Chiều: 08/12, 09/12/2018

8. Môn học: Vật Lý Đại Cương

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Sáng-Chiều: 15/12, 16/12/2018

9. Môn học: GDQP-AN

Giảng viên: CN Mễ Văn Hùng

Thời gian: Sáng-Chiều: 22/12/2018

10. Môn học: GDTC

Giảng viên: CN Mễ Văn Hùng

Thời gian: Sáng-Chiều: 23/12/2018

11. Môn học: Giải Phẫu Sinh Lý

Giảng viên: BS Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng-Chiều: 06/01, 12/01, 13/01, 19/01/2019

1. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 2 ( Tiếp )

Giảng viên: CN- Thầy Trần Quốc Bảo- Cô Nguyễn Thị Linh

Thời gian: Sáng-Chiều:  29/12, 30/12/2018

12.Môn học: Toán Xác Suất Thống Kê Y Học

Giảng viên: Th.s Nguyễn Văn Tùng

Thời gian: Sáng-Chiều: 20/01, 26/01, 27/01/2019

13. Môn học: CSSK Cộng Đồng

Giảng viên:CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng-Chiều: 16/02, 17/02/2019

14. Môn học: Dinh Dưỡng Tiết Chế

Giảng viên:CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng-Chiều: 23/02, 24/02/2019

15. Môn học: TH Nghiên Cứu Khoa Học

Giảng viên: Ths Nguyễn Thị Hạnh

Thời gian: Sáng-Chiều: 03/03, 10/03/2019

16. Môn học: Sức Khỏe Môi Trường

Giảng viên: CN Nguyễn Văn Đạt

Thời gian: Sáng-Chiều: 09/03, 17/03/2019

17. Môn học:   Y Đức

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng-Chiều: 30/03, 31/03/2019

18. Môn học: Hóa Sinh

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng-Chiều: 13/04…./2019

19. Môn học:  Dịch Tễ Và Các Bệnh Truyền Nhiễm

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng – Chiều  20/04, 21/04/2019

20. Môn học: TH GPSL

Giảng viên: BS Võ Văn Thái – CN Trần Quốc Bảo

Thời gian: Sáng – Chiều  27/04, 28/04, 08/06/2019

21. Môn học: Nâng Cao Sức Khỏe- Hành Vi Con Người

Giảng viên: CN Hồ Hữu Hòa- Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng – Chiều  04/05, 05/05/2019

22. Môn học: Hóa học 

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Sáng-Chiều: 11/05, 12/05, Sáng 18/05/2019

23. Môn học: Truyền Thông GDSK

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Chiều 18/05, Sáng – Chiều 19/05/2019

24. Môn học: CSNL Bệnh Nội Khoa

Giảng viên: CN Trương Thị Thanh Nga

Thời gian: Sáng – Chiều 25/05, 26/05/2019

25. Môn học: CS Người Bệnh Cao Tuổi

Giảng viên: CN Dương Huỳnh Khuyên

Thời gian: Sáng – Chiều 01/06, 02/06/2019

18. Môn học: Hóa Sinh  ( Tiếp theo )

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng-Chiều: 15/06, 16/06/2019

26. Môn học: Dược Lí  

Giảng viên: Ds. Nguyễn Thị Kim Anh

Thời gian: Sáng-Chiều: 29/06, 30/06/2019

27. Môn học: Giao Tiếp và TH Điều Dưỡng

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng-Chiều: 27/07, 28/07/2019

28. Môn học: CSSK Trẻ Em

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Tỉnh

Thời gian: Sáng – Chiều 08/09, Chiều 22/09, Sáng 12/10, Sáng- Chiều 13/10/2019

29. Môn học: Điều Dưỡng CS1

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng – Chiều 14/09, 15/09,  Sáng 21/09/2019

30. Môn học: CSNL Bệnh ngoại khoa

Giảng viên: CN Phạm Đức Nam

Thời gian: Sáng 22/09, Sáng- Chiều 06/10, 20/10/2019

31. Môn học: Tiếng Anh CB&CN

Giảng viên: CN Phan Trung

Thời gian: Sáng-Chiều: 27/10, 02/11, 03/11/2019

32. Môn học: Quản Lý Điều Dưỡng

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Mỹ Dum

Thời gian: Sáng- Chiều 23/11, 30/11/2019

33. Môn học: TH Điều dưỡng cơ sở 1-  Phòng X9

Giảng viên: CN Trương Thị Thanh Nga

Thời gian: Sáng chiều : 28/12, 29/12/2019

34. Môn học: CSSK Phụ Nữ- Bà Mẹ và Gia Đình

Giảng viên: Th.s Lê Thị Hoàn

Thời gian: Sáng chiều : 05/01, 11/01, 12/01/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới