THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CHÍNH QUY: LXN133001

Đánh giá: 1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CHÍNH QUY: LXN133001

Thời gian: Sáng từ 07h30 đến 11h30 – Chiều từ 13h30 đến 17h30

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

THÔNG BÁO TẬP TRUNG

———— Đợt 1 ————

Đúng 14h00 ngày 16/08/2021, Sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 13 tham gia vào ZOOM MEETING (ID Zoom tham gia khai giảng: 9727997506 – Pass: 1234) để nghe nhà trường hướng dẫn, phổ biến quy chế, công tác HS-SV đầu năm học.

I. HỌC KỲ I:

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường thông báo đến toàn thể Sinh viên sẽ tham gia Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 bằng hình thức học online qua ứng dụng Zoom bắt đầu từ ngày 17/08/2021 đến khi có thông báo mới. 

*** Hướng dẫn chi tiết cài đặt và tham gia lớp học online: https://drive.google.com/file/d/17GQ6h4mkag9ItKotl9yj-xNq4LZxYOrj/view?usp=sharing

1. Môn Sinh học di truyền (06 buổi) – Học online

Mã lớp: p57dr3q – ID: 9727997506 – PASS : 1234

Thời gian: Sáng 18/08, 20/08, 24/08, 27/08, 07/09, 10/09/2021

Giảng viên: Cô Hoàng Thị Thanh

2. Môn Giải phẫu sinh lý Lý thuyết (10 buổi) – Học online

Mã lớp: atscmac – ID: 9727997506 – PASS : 1234

Thời gian: Sáng 17/08, 19/08, 23/08, 25/08, 26/08, 30/08, 31/08, 06/09, 08/09, 09/09/2021

Giảng viên: Thầy Trần Quốc Bảo

3. Môn Y Đức (06 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Chiều 14/09, 16/09, 21/09, 23/09, 28/09, 30/09/2021

Giảng viên: Cô Trương Thị Thanh Nga

4. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng (08 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Chiều 13/09, 15/09, 17/09, 20/09, 22/09, 24/09, 27/09, 29/09/2021

Giảng viên: Cô Đặng Thị Xuân

5. Môn Vật lý đại cương – Lý sinh (12 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Chiều 05/10, 07/10, 11/10, 13/10, 15/10, 19/10, 21/10, 25/10, 27/10, 29/10, 02/11, 03/11/2021

6. Môn Giáo dục thể chất (06 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Chiều 01/10, 04/10, 06/10, 08/10, 12/10, 14/10/2021

7. Môn Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu (10 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Chiều 08/11, 10/11, 12/11, 15/11, 17/11, 19/11, 22/11, 24/11, 26/11, 29/11/2021

8. Môn Tin học (08 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Chiều 08/12, 10/12, 14/12, 20/12, 22/12, 23/12, 27/12, 29/12/2021

9. Môn Thực hành Giải phẫu sinh lý (06 buổi)

Thời gian: Chiều 14/02, 16/02, 18/02, 21/02, 23/02, 28/02/2022

Phòng: Thực hành GPSL (Ca 1: 13h30-15h30; Ca 2: 15h30-17h30)

10. Môn Chính trị (06 buổi)

Thời gian: Chiều 15/02, 17/02, 22/02, 24/02, 25/02, 01/03/2022

11. Môn Thực hành Vi sinh – Ký sinh trùng (04 buổi)

Thời gian: Chiều 07/03, 18/03, 21/03, 22/03/2022

Phòng: Thực hành

GV: Cô Phan Thị Cẩm Luyến

12. Môn Thực hành Điều dưỡng cơ bản (06 buổi)

Thời gian: Chiều 08/03, 09/03, 10/03, 11/03, 14/03, 16/03/2022

Phòng: Thực hành

GV: Thầy Nguyễn Văn Đạt

13. Môn Pháp luật (06 buổi)

Thời gian: Sáng chiều 12/04, 14/04, 15/04/2022

Phòng: LT02

GV: Cô Nguyễn Thị Hằng

14. Môn Toán Xác suất thống kê y học (07 buổi)

Thời gian: Chiều 03/05: Nghỉ, 04/05, 05/05, 06/05, 09/05, 10/05, 11/05, 12/05/2022

Phòng: LT06

GV: Thầy Nguyễn Văn Tùng

15. Môn Sinh lý bệnh miễn dịch (08 buổi) – Học online

Thời gian: Chiều 08/04, 20/04, 21/04, 22/04, 25/04, 26/04, 27/04, 28/04/2022

GV: Thầy Trần Anh Tú

16. Môn Hóa sinh Lý thuyết (09 buổi) 

Thời gian: Chiều 30/05, 31/05, 01/06, 02/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06/2022

Phòng: LT06

GV: Cô Nguyễn Hồng Tuyết

17. Môn Hóa sinh Thực hành (03 buổi) 

Thời gian: Chiều 10/06, 13/06, 14/06/2022

Phòng: TH02

GV: Cô Nguyễn Hồng Tuyết

18. Môn Hóa học đại cương Lý thuyết (08 buổi) 

Thời gian: Sáng Chiều 15/06, 16/06, 17/06, 20/06/2022

Phòng: LT02

GV: Cô Thị Điều

19. Môn Hóa học đại cương Thực hành (04 buổi) 

Thời gian: Sáng Chiều 18/06, 19/06/2022

Phòng: TH05

GV: Cô Nguyễn Hồng Tuyết

20. Môn Dược lý Lý thuyết (10 buổi) 

Thời gian: Sáng 07/07, Chiều 07/07, Sáng 11/07, Chiều 11/07, Sáng 12/07, Sáng 13/07, Sáng 14/07, Sáng 15/07, Sáng 29/08, Sáng 30/08/2022

Phòng: LT03

GV: Thầy Lý Thanh Long

21. Môn Dược lý Thực hành (06 buổi) 

Thời gian: Chiều 12/07, 13/07, 14/07, 29/08, 30/08, 31/08/2022

Phòng: LT03

GV: Thầy Lý Thanh Long

Lịch học bổ sung dành cho các bạn sinh viên chưa học
STT Thông tin học
1

Môn học: Giải phẫu sinh lý lý thuyết (10 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Chiều 04/11, 05/11, 09/11, 16/11, 23/11, 30/11, 01/12, 02/12, 03/12, 06/12/2021

2

Môn học: Sinh học di truyền (06 buổi) – Học online

Mã lớp:  – ID:  – PASS : (GVCN Sẽ thông báo trong nhóm lớp)

Thời gian: Sáng 15/12, 16/12, 21/12, 24/12, 28/12, 30/12/2021

THÔNG BÁO HỌC PHÍ  VÀ KINH PHÍ HỌC KỲ II

Đoàn phí: https://drive.google.com/file/d/1M0tGSYVADKJpycM6lR0S4–T6_VuHn_7/view?usp=sharing

Học phí: https://drive.google.com/file/d/1KSnAeJes-jKZOYkCkr6Ee6C9lDAI5FcN/view?usp=sharing

Tổng cộng: 9.460.000 đồng

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới