Vì sao học Dược không lo thất nghiệp?

Chịu bao nhiêu tác động của nền kinh tế toàn cầu nhưng độ “hot” của ngành Dược vẫn không hề suy giảm thậm chí phát triển mạnh. Vậy học Cao đẳng Dược có sợ thất nghiệp?