Những khó khăn nào ai biết của nghề y

Từ khi còn nhỏ tôi đã có một mơ ước sau này lớn lên sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, đây cũng là những gì mà ba tôi mong muốn khi.