Nữ Hộ Sinh kể chuyện tai nạn chăn gối

Đã gần hai chục năm nhưng nữ Hộ sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung còn nguyên ấn tượng về ca cấp cứu có một không hai mà cô nữ Hộ sinh trẻ chưa từng trải qua.