Nữ Hộ Sinh kể chuyện tai nạn chăn gối

Đã gần hai chục năm nhưng nữ Hộ sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung còn nguyên ấn tượng về ca cấp cứu có một không hai mà cô nữ Hộ sinh trẻ chưa từng trải qua.

Nghề Y nghề của sự chua chát

Sẽ chẳng có gì đáng nói và đáng bàn khi dần dà những người làm trong ngành Y họ cảm thấy chán ngán và muốn buông xuôi bởi những cay đắng tủi nhục trong nghề.